Zaposlovanje in štipendiranje V Skupini Premogovnik Velenje

V Premogovniku Velenje in njegovih hčerinskih družbah za nemoten delovni proces pridobivanja premoga vseskozi potrebujemo ustrezno število usposobljenega kadra, zato upokojene sodelavce optimalno nadomeščamo z novimi zaposlitvami. Tako smo v preteklem tednu zaposlili 9 novih sodelavcev, objavili pa smo že tudi novi razpis, preko katerega iščemo še več rudarskih delavcev za delo v jami.

V zadnjih petih letih smo v Skupini Premogovnik Velenje zaposlili 554 novih sodelavcev. Trend zaposlovanja nadaljujemo tudi letos. V prvi polovici letošnjega leta smo v celotni Skupini na novo zaposlili 33 delavcev, do konca leta pa načrtujemo še vsaj toliko novih zaposlitev, ki bodo odvisne predvsem od realizacije upokojevanja in ponudbe na trgu dela.

Za vse novozaposlene smo na uvajalnem seminarju predstavili za podjetje pomembne vsebine, kot so varnost in zdravje pri delu, načrt obrambe in reševanja, nameščanje samoreševalnih aparatov, jamski plini, elektrostrojne naprave in instalacije v jami, Jamska reševalna postaja ter vloga dežurne osebe. Navedene tematike predstavljajo osnovno znanje pred vstopom v novo delovno okolje.

»V Premogovniku Velenje še vedno veliko energije vlagamo v izobraževanje in zaposlovanje mlajšega kadra, saj se poleg trenutnih izzivov že zdaj oziramo tudi v prihodnost – torej v čas, ko se bo rudarska Šaleška regija prestrukturirala, zaradi česar bomo znanja in izkušnje zaposlenih v družbah Skupine Premogovnik Velenje oblikovali v nove programe z visoko dodano vrednostjo ter s tem zagotovili delovna mesta tudi po tem, ko bo Premogovnik Velenje nekoč prenehal z odkopavanjem,« je novozaposlene nagovoril generalni direktor Premogovnika Velenje dr. Janez Rošer. »Zavedamo se, da se naše delo, ki v osnovni dejavnosti poteka nekaj sto metrov globoko pod zemljo, močno razlikuje od drugih poklicev, zato za doseganje ciljev potrebujemo ustrezen in predvsem usposobljen kader. Ravno zaradi tega svoje sodelavce vseskozi izbiramo skrbno in preudarno. Že od nekdaj aktivno sodelujemo z različnimi izobraževalnimi institucijami in s fakultetami. S Šolskim centrom Velenje, katerega soustanovitelj smo, vseskozi izobražujemo za nas potreben strokovni in tehnični kader.«

Za šolsko/študijsko leto 2020/2021 smo v Skupini Premogovnik Velenje razpisali 40 štipendij, od tega je 34 štipendij namenjenih dijakom in 6 štipendij študentom v rudarskih, strojnih in elektroprogramih. V Premogovniku Velenje in naši največji hčerinski družbi HTZ bomo tudi v tem šolskem letu izvajali vajeništvo v programu strojni mehanik in elektrikar. Kandidatom v programih geostrojnik rudar in geotehnik, ki so se letos prvič vpisali v prvi letnik, bomo tako, kot že nekaj let doslej, podelili dvakratni znesek osnovne štipendije vse do zaključka njihovega šolanja v izbranih programih. Za vse naše štipendiste imamo organizirane tudi brezplačne avtobusne prevoze, malico in zdravniške preglede, brezplačen učbeniški sklad, zanimive strokovne ekskurzije, projektne tedne v naravi, ponujamo pa jim tudi možnost subvencioniranega bivanja v dijaškem domu. Vsi (štipendisti in neštipendisti), ki pri nas opravljajo obvezno praktično izobraževanje, prejmejo nagrado za opravljeno delo. Tisti, ki praktično izobraževanje opravljajo v realnem delovnem okolju – v jami Premogovnika Velenje – kjer dejansko tudi poteka proizvodnja premoga, prejmejo poleg nagrade za delo še jamski dodatek in nagrado za uspešnost pri praktičnem usposabljanju. Vsem našim štipendistom nudimo kakovostno mentorstvo pri izdelavi seminarskih, raziskovalnih, diplomskih in magistrskih nalog. Štipendiramo, da bi zaposlovali, zato si prizadevamo, da jih čimprej zaposlimo pri štipenditorju oziroma v kateri od povezanih družb.

Tudi pri zaposlovanju imajo vselej prednost naši štipendisti. Tako v Premogovniku Velenje in hčerinskih družbah ustrezno usposobljeni kader že vrsto let pridobivamo predvsem iz nabora svojih štipendistov, ki jih pri opravljanju obvezne prakse spremljamo že v času šolanja. Izgrajeni sistem vzgajanja lastnega kadra s pomočjo dejavnosti praktičnega usposabljanja ter dobro usposobljeni mentorji in inštruktorji predstavljajo za nas veliko prednosti.

Za sistematičen prenos znanja imamo vzpostavljeno organizacijsko enoto Praktično izobraževanje, v kateri imajo vsi učitelji, inštruktorji in mentorji pridobljeno pedagoško-andragoško izobrazbo za delo z dijaki in s študenti na obvezni praksi. Sistem mentorstva je v podjetje zelo dobro vpeljan in povečuje kakovost medgeneracijskega prenosa znanja in sodelovanja. Na različne načine spodbujamo tudi naše zaposlene k formalnemu izobraževanju in tako uporabimo oz. izkoristimo potencial oz. znanje in kompetence že zaposlenih ter izkušenih delavcev.

Objavljeno: 24-09-2020