145 LET PREMOGOVNIKA VELENJE

Premogovnik Velenje je kljub trendom po prehodu v nizko- oz. brezogljično družbo, ki se nakazujejo v svetu ter doma, še vedno pomemben in nepogrešljiv steber slovenske energetike. Deluje že 145 let; v času najvišje proizvodnje je Sloveniji skupaj s Termoelektrarno Šoštanj zagotavljal nemoteno in zanesljivo oskrbo z domačo električno energijo skoraj za polovico potreb Slovenije, danes pa v normalnih pogojih proizvaja tretjino slovenske elektrike, v sušnih obdobjih tudi več, zato je njegova dejavnost ključna za delovanje države.

11. aprila 1875 je bil prevrtan glavni lignitni sloj, vse od takrat smo iz globin Šaleške doline pridobili že več kot 252 milijonov ton premoga. Od začetnih 3.500 ton v letu 1887 se je največji preboj v proizvodnji zgodil v 80. letih minulega stoletja, ko smo v jamo postopoma začeli uvajati mehanizirane odkope in drugo sodobno opremo, s katero smo presegli odkop 5 milijonov ton premoga v enem letu. Pomembni mejniki v zgodovini Premogovnika so leto 1885, ko se je začelo podzemno pridobivanje premoga, leto 1914, ko so Lappovi nasledniki premogovnik prodali avstrijskemu cesarju, 14 let kasneje je bila zgrajena velenjska termoelektrarna. Leta 1946 je bil ustanovljen Rudnik lignita Velenje kot podjetje za proizvodnjo lignita, devet let kasneje pa je bilo prvič odkopano več kot milijon ton premoga. Leta 1956 je bila zgrajena prva faza šoštanjske termoelektrarne, leta 1987 pa se je začela načrtna ekološka sanacija okolja.

Danes se naša proizvodnja, ki je odvisna predvsem od porabe Termoelektrarne Šoštanj, giblje okrog 3,5 milijona ton letno. Svojo zgodbo gradimo predvsem na tradiciji in lastnem znanju, s tehnološko opremo, ki smo jo razvili sami. Sodelujemo pri nekaterih ključnih razvojno-raziskovalnih projektih, sofinanciranih s strani evropskih skladov, ki podpirajo visok tehnološki razvoj. Naše inovacije so vsako leto med prejemniki najvišjih regionalnih in tudi državnih priznanj. Znanje, izkušnje, tehnologijo in opremo že vrsto let širimo tudi v tujino. Premogovnik Velenje sodi med gospodarske družbe, ki opravlja dejavnost, ki je ključnega pomena za delovanje države.

Ker Premogovnik Velenje sodi med tiste gospodarske družbe, ki opravljajo dejavnost, ki je ključnega pomena za delovanje države, smo svojo dejavnost tudi v teh zahtevnih časih organizirali tako, da zagotavljamo nemoteno proizvodnjo premoga. Kljub temu da smo za zajezitev in preprečevanje širjenja koronavirusa v vseh družbah skupine Holding Slovenske elektrarne sprejeli številne ukrepe, smo letošnji marec zaključili nadpovprečno.

V jami Premogovnika Velenje trenutno delujeta dva odkopa. Z obeh v teh dneh pridobivamo dobrih 13.000 ton dnevne proizvodnje premoga. Na deponiji je trenutno približno 300.000 ton premoga. Doseganje načrtovane proizvodnje premoga je v veliki meri odvisno tudi od pravočasne priprave odkopnih polj, za katere pri nas skrbijo zaposleni na pripravskih deloviščih.

Operativni plan izdelave jamskih objektov v Premogovniku Velenje je marca znašal kar 775 metrov, kar je bil zelo zahteven načrt. V 23 delovnih dneh smo izdelali 771 metrov novih prog in 10 metrov pretesarb, pri tem pa smo vgraditi kar 20.583 segmentov ločnega podporja. Poleg tega smo v odvoznih progah obeh delujočih odkopov izdelali tudi dve sidrni barieri. V navedenem delovnem procesu je bilo udeleženih 278 zaposlenih. Pri tem je treba upoštevati tudi dejstvo, da smo zastavljeni načrt dosegli kljub vsem ukrepom, ki smo jih v Premogovniku Velenje vpeljali zaradi preprečevanja širitve koronavirusa. V Premogovniku Velenje smo več kot 700 metrov novih prog v enem mesecu nazadnje izdelali marca 2012 – takrat smo s 375 zaposlenimi izdelali kar 861,3 metra.

Že danes pa razmišljamo o tem, kaj bomo počeli takrat, ko premogovništva ne bo več, pa naj bo to zaradi pomanjkanja premoga ali zaradi odločitve države o predčasnem zaprtju Premogovnika in Termoelektrarne Šoštanj. Prihodnost vidimo v obstoječih znanjih z visoko dodano vrednostjo, kot so znanja iz rudarstva, elektro- in strojne smeri, konstruiranje, načrtovanje, elektronika, remonti, izdelava rudarskih in gradbenih strojev ter opreme. Vsi ti programi so danes na voljo za potrebe Premogovnika, v prihodnje jih bomo skušali uspešno tržiti, kot smo to že počeli v preteklosti. Prihodnost Premogovnika Velenje je odvisna od več dejavnikov, predvsem pa od našega znanja in načina, kako bomo to znanje izkoristili.

Objavljeno: 14-04-2020