Premogovnik Velenje prodaja dve večji zemljišči v Mozirju

Premogovnik Velenje nadaljuje z odprodajo nepremičnin in zemljišč, ki niso v neposredni povezavi z osnovno dejavnostjo pridobivanja premoga. Na spletni strani družbe smo k obstoječim objavam dodali še objavi za odprodajo dveh večjih gradbenih zemljišč Podrožnik in Žekovec v Mozirju. Kompleks Podrožnik, ki se nahaja v neposredni bližini upravnega centra v Mozirju, sestavljata dve parceli v skupni izmeri 8.638 m2 površine, kompleks Žekovc, ki se nahaja v bližini spodnje postaje nihalke Golte, pa sestavljajo štiri parcele v skupni izmeri 10.289 m2 površine.

Razpisna dokumentacija, obrazci in predstavitvena prospekta za obe navedeni zemljišči so objavljeni na spletni strani: http://www.rlv.si/si/dezinvestiranje/zemljisca.

Rok za oddajo ponudb je 6. april 2020.

Objavljeno: 25-02-2020