143 let Premogovnika Velenje

Danes, 11. aprila 2018, v Premogovniku Velenje obeležujemo 143. obletnico od začetka pridobivanja premoga. 11. aprila 1875 je bil namreč prevrtan glavni lignitni sloj, kar je bil odločilni dogodek za razvoj tako našega premogovnika kot tudi Šaleške doline.

Od začetka delovanja leta 1875 do danes smo v Premogovniku Velenje pridobili že skoraj 248 milijonov ton premoga. Od začetnih 3.500 ton v letu 1887 se je največji preboj v proizvodnji zgodil po letu 1955, ko smo prvič dosegli in presegli milijon ton premoga. Največji razvoj in modernizacijo pa je premogovnik doživljal po letu 1972, ko smo v jamo postopoma začeli uvajati mehanizirane odkope in drugo sodobno opremo. Temu primerna je bila tudi proizvodnja premoga, saj smo v letih 1981–1986 presegli 5 milijonov ton premoga v enem letu. Danes se naša proizvodnja, ki je odvisna predvsem od porabe edinega kupca Termoelektrarne Šoštanj, giblje med 3,2 in 3,8 milijona ton letno.

Intenzivnemu razvoju premogovnika je sledilo tudi število zaposlenih. Leta 1955, ko se je dejansko začel razvoj Velenja in Šaleške doline, je bilo v Premogovniku Velenje 1.923 zaposlenih, v letih 1983-1990 pa je ta številka zrasla preko 5.000. Največ, 5.471 zaposlenih je bilo leta 1986. Po letu 1990 pa se je stalež začel zmanjševati. 

Danes je v Skupini Premogovnik Velenje, kamor poleg Premogovnika Velenje spadajo še hčerinske družbe HTZ, RGP, PV Invest in Sipoteh, zaposlenih 2.194 sodelavk in sodelavcev na različnih delovnih mestih, kjer predvsem skrbijo za nemoten proces pridobivanja premoga. Od tega je zgolj v Premogovniku Velenje zaposlenih 1.242 sodelavk in sodelavcev na različnih delovnih področjih tako v jami kot izven nje. Skupaj s Termoelektrarno Šoštanj najmanj tretjini Slovenije, ob sušnih obdobjih pa tudi več, zagotavljamo nemoteno in stabilno oskrbo z domačo električno energijo. 

Objavljeno: 11-04-2018