Dejavnost družbe Gost in zaposlene prevzema Gorenje gostinstvo

Premogovnik Velenje, ki je v fazi intenzivnega prestrukturiranja, izločanja poslovno nepotrebnih sredstev in dezinvestiranja, je v četrtek, 26. maja 2016, s podjetjem Gorenje Gostinstvo podpisal pogodbo o zagotavljanju prehranskih storitev, prevzemu delavcev in najemu gostinskih prostorov. Dejavnost in vse zaposlene bo Gorenje Gostinstvo prevzelo s 1. junijem. Kljub zahtevnim gospodarskim okoliščinam in razmeram na slovenskem nepremičninskem trgu je Premogovnik Velenje v letošnjem letu že prodal hotela Barbara v Fiesi in Oleander v Strunjanu, podpisana pa je tudi že pogodba za prodajo Centra starejših Zimzelen, pri katerem čakamo le še na soglasje pristojnega ministrstva za prenos koncesije na novega lastnika.

»Premogovnik Velenje, ki je lastnik družbe Gost, je zaradi zahtevne likvidnostne situacije v letu 2014 pripravil Načrt finančnega in poslovnega prestrukturiranja. V okvir tega procesa sodi osredotočenost na osnovno dejavnost pridobivanja premoga, prestrukturiranje dejavnosti, ki niso povezano z osnovno, ter odprodaja vsega poslovno nepotrebnega premoženja,« je po podpisu pogodbe povedal predsednik Uprave Premogovnika Velenje mag. Ludvik Golob. »V sklop prestrukturiranja sodi tudi družba Gost, ki se ukvarja z dejavnostjo organizirane prehrane in gostinstvom. Omenjene storitve bo tako s 1. junijem prevzelo podjetje Gorenje Gostinstvo, ki je bilo izbrano kot najugodnejši ponudnik z vidika cene in kakovosti ter prevzema vseh zaposlenih.«

Prevzemnik bo nadaljeval z gostinsko dejavnostjo v Restavraciji Jezero, gostilnici Pri knapu, Okrepčevalnici Arkada in Okrepčevalnici NOP ter bo zaposlenim leto dni od podpisa pogodbe v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih Republike Slovenije zagotavljal enake pravice, kot so jih imeli do zdaj.

Objavljeno: 26-05-2016