Jamski reševalci Premogovnika Velenje izvedli vajo na novem izvoznem jašku NOP II

V okviru rednega usposabljanja rudniških jamskih reševalcev Premogovnika Velenje so člani jamske reševalne čete v sredo, 21. avgusta 2013, na delovišču izgradnje novega izvoznega jaška NOP II izvedli že tretjo reševalno vajo, odkar je glavni izvajalec rudarsko-gradbenih del družba RGP iz Velenja začel z globljenjem jaška. Namen vaje je bila seznanitev jamskih reševalcev s specifičnim delovnim okoljem, ki ga to delovišče predstavlja, seznanitev z opremo za reševanje in napravami za komunikacijo ter praktična izvedba postopkov reševanja iz jaška. Na vaji sta sodelovali dve ekipi jamskih reševalcev. Za izvedbo programa je bil odgovoren vodja projekta izdelave novega izvoznega jaška in inštruktor jamskih reševalcev Dušan Čižmek.

Po rudarski zakonodaji lahko rudarska dela samostojno izvajajo le za to usposobljeni izvajalci in eden od kriterijev usposobljenosti je tudi ta, da si morajo za svoja delovišča organizirati reševalno službo. Ker v podjetju RGP nimajo svoje reševalne službe oz. čete reševalcev, so za tovrstne morebitne potrebe sklenili pogodbo z Jamsko reševalno četo Premogovnika Velenje. Reševalci Premogovnika Velenje imajo več kot 100-letno tradicijo usposabljanja in reševanja v jamskih prostorih, kjer so njihove redne mesečne vaje osredotočene predvsem za primere potencialnih nevarnosti, kot so plin, dim, požar, ipd.

Izdelava novega rudniškega jaška poteka v posebnih delovnih pogojih. Vertikalna jaškovna cev, ki je v tem trenutku globoka nekaj več kot 174 metrov, ob dokončanju jaška pa bo globoka 505 metrov, je glede dostopa do delovišča, ki je na dnu jaška, zelo zahtevna. Razmere na objektu so nekoliko drugačne, kot so v drugih rudniških prostorih, zato v Premogovniku Velenje svoje reševalce ob rednih mesečnih vajah usposabljajo tudi na tem objektu, kjer jih seznanijo s posebnostmi tega delovnega okolja in opremo. Reševalci so na vaji spoznali delovišče, viseče odre, prevažalne in pohodne oddelke ter opremo za reševanje in komunikacijo, ki je nekoliko drugačna od jamske. Obenem so se seznanili z novimi nosili za prenašanje oz. prevažanje ponesrečenca, ki so primerna za vertikalni transport, izvedli pa so tudi praktični preizkus postopkov reševanja.

Prvo vajo so jamski reševalci izvedli skupaj s člani Gorske reševalne službe že v času izvedbe pripravljalnih del v letu 2011, vendar so bile takrat razmere na ustju jaška drugačne, saj še ni bila nameščena oprema za globljenje jaška, skupna globina jaška je bila takrat 15 metrov. Od septembra lani, ko so v RGP začeli z globljenjem jaška, so reševalci izvedli že tri vaje – prvo že novembra lani, letos pa so jo že dvakrat ponovili.

Ivan Pohorec, vodja Reševalne službe Premogovnika Velenje, je povedal, da so z vajo dosegli svoj namen, saj so reševalce seznanili s posebnostmi delovnega okolja na tem objektu ter opremo in sredstvi za reševanje, ki bi jih uporabili v primeru reševanja. Reševalci so bili pri svojem delu zelo uspešni. Tudi sami so z vajo zadovoljni, saj menijo, da je bila ta poučna in jim bo koristila v primerih morebitnega reševanja oz. posredovanja na tem objektu. Prav vsi pa so izrazili pozitivno presenečenje, saj so ravno preko reševanja na jašku NOP II ugotovili, za kako velik in zahteven projekt, v katerega je vloženo veliko dela, znanja in truda, pravzaprav sploh gre.

Jamska reševalna četa Premogovnika Velenje, ki je v lanskem letu zaznamovala 105. obletnico delovanja, šteje 111 članov. Povezana je v sistem zaščite in reševanja na državni ravni. Poleg akcij v domačem premogovniku so člani reševalne čete posredovali tudi pri reševanju v drugih rudnikih, premogovnikih in podjetjih tako v Sloveniji kot v tujini.

Objavljeno: 23-08-2013