HTZ Velenje bo gradil Promenado v Velenju

V četrtek, 1. avgusta, sta direktor podjetja HTZ Velenje Dejan Radovanović in župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič v protokolarni sobi mestne hiše podpisala pogodbo za izvedbo gradbenih del za projekt »Prenova mestnega središča Velenje – LEPICENTER – projekt Promenada«. Mestna občina Velenje želi z realizacijo projekta Promenada obnoviti del mestnega središča od velenjskega zdravstvenega doma do Cankarjeve ceste. S projektom bodo dvignili kvaliteto bivanja prebivalcem Velenja, omogočili več parkirnih prostorov pred Zdravstvenim domov Velenje, z novim mostom in amfiteatrom pa bodo zmanjšali tudi poplavno ogroženost mesta ter povečali atraktivnost mesta tako za obrtnike in podjetnike kot tudi za obiskovalce.

»Potrebnost projekta oz. prenove obstoječe promenade je nujna, kar lahko vidi vsak, ki se skozi to območje sprehodi. Oprema je dotrajana, premalo je parkirnih prostorov, manjka pravih vsebin – prav nove vsebine želimo vnesti v to območje, postavljen bo nov lokal, da se bodo ljudje na tej lokaciji tudi zadrževali in ne bodo le hodili skozi. Porušil se bo obstoječi most, zgradila se bo nova brv čez reko Pako. Zgradili bomo amfiteater, ki bo zgrajen ob Paki, da se bo Velenje zavedalo reke, ki teče skozenj in bo nudil tudi možnost za prireditve,« je povedal velenjski župan Bojan Kontič. »Verjamem, da je izbira izvajalca dobra, kar lahko podkrepi tudi investicija izgradnje poslovno-stanovanjskega objekta na Gorici, ki ga prav tako pelje HTZ Velenje. Omenjeni projekt je nekaj časa stal in smo iskali ustrezno rešitev, ki se je izkazala ravno v izbiri družbe HTZ Velenje, saj sedaj objekt rase, tako da bo preko 130 stanovanj na voljo že konec leta.«

Dejan Radovanović, direktor HTZ Velenje, se je uvodoma zahvalil za izkazano zaupanje pri omenjenem projektu, pri katerem je njihov partner tudi podjetje RGP, ki bo izvedlo vsa gradbena dela, HTZ Velenje pa elektro-strojni del.
»Celostna podoba tega območja bo z omenjeno prenovo Promenade nadgrajena, projekt je zanimiv in bo tudi odraz sodobnosti mestne občine. Frekvenca ljudi na tem območju je velika, s posodobitvijo infrastrukture pa bo ta okolica še lepša in obisk ljudi gotovo še večji, dogajanje na tem območju še bolj živahno. Prepričan sem, da bo sodelovanje kvalitetno in da bomo upravičili zaupanje investitorja.«
Projekt Prenove mestnega središča Velenja je ocenjen na 3.722.937 evrov (pri vseh zneskih je DDV vključen) in razdeljen v dva dela. Prvi del projekta zajema izgradnjo garažne hiše, amfiteatra, mostu in promenade ter je ocenjen na 3.194.497 evrov. Od tega je Mestna občina Velenje prejela evropska sredstva v višini 1.963.887 evrov. Za projekt je pridobila še 320 tisoč evrov iz državnega proračuna, razliko (910.610 evrov) pa bo financirala iz lastnih sredstev.
Drugi del projekta zajema rekonstrukcijo in prestavitev komunalnih vodov, ocenjen je na 528.440 evrov. Ta del je bistvenega pomena za izvedbo celotnega projekta, saj so komunalni vodi na tem območju zelo dotrajani in potrebni zamenjave.
Na javnem razpisu je bil že v lanskem letu izbran idejni osnutek arhitekta, sicer nekdanjega Velenjčana Deana Laha iz projektantske hiše ENOTA, d. o. o., iz Ljubljane. Na ponovljeni razpis za izbiro izvajalca del so se prijavili trije ponudniki: podjetja HTZ Velenje, I. P., Esotech in Strabag. Za izvedbo projekta je bilo kot najugodnejši ponudnik izbrano podjetje HTZ Velenje. Celotna vrednost gradbenih del s klavzulo »ključ v roke« znaša 3.482.344 evrov.
HTZ Velenje bo takoj po podpisu pogodbe začel z deli, saj je rok za dokončanje gradbenih del predviden že junija prihodnje leto.

Objavljeno: 01-08-2013