Predstavitev Razvojnega centra Energija

V četrtek, 25. oktobra 2012, bo v Modri dvorani upravne stavbe Gorenja v Velenju potekala predstavitev dejavnosti ustanoviteljev Razvojnega centra Energija (v nadaljevanju RCE) in novih projektov.

Namen predstavitve Razvojnega centra Energija je ustvarjanje sinergije družbenikov na obstoječih in novih razvojno – raziskovalnih projektih na področju energetske dejavnosti in varovanja okolja v regiji. Predstavili se bodo sledeči družbeniki: Gorenje, PV Invest, Premogovnik Velenje, HTZ Velenje, Termoelektrarna Šoštanj, Esotech, Komunalno podjetje Velenje, MIEL Elektronika, Artes, Energetika Nazarje, Bahč, Visoka šola za varstvo okolja Velenje in Univerza v Mariboru.

V okviru predstavitve bodo poleg razvojno potencialnih dejavnosti ustanoviteljev RCE predstavljene tudi možnosti in ideje za nadaljnje sodelovanje v okviru RCE-ja. RCE je k predstavitvi povabil tudi svoje zunanje partnerje, ki se bodo predstavili s potencialnimi idejami novih razvojno-raziskovalnih projektov. GeoEnergetika, Elpan in Kemijski inštitut Ljubljana Slovenija bodo predstavili aktualne predloge razvojno-raziskovalnih projektov, ki bi se v prihodnosti lahko izvajali znotraj RCE. Srečanje je idealna priložnost za mreženje in vzpostavitev novih sodelovanj med podjetji.

Objavljeno: 24-10-2012