Otvoritev prostorov RCE – Razvojnega centra energija

Razvojni center energija – razvojno raziskovalni center, ki je bil ustanovljen pred enim letom, z namenom regionalnega povezovanja razvojnih projektov na področju energetike, je v četrtek 23. 8. 2012, na Preloški 1 v Velenju, svečano odprl vrata prostorov za nove razvojno raziskovalne in poslovne možnosti.

S prerezom traku sta direktorica RCE, dr. Marta Svetina Veder, in podžupan MO Velenje, dr. Franc Žerdin, ob prisotnosti predstavnikov Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo RS, županov in podžupanov: MO Velenje, občine Šoštanj, občine Šmartno ob Paki, občine Mozirje, občine Nazarje, občine Rečica ob Savinji; družbenikov RCE, gospodarstvenikov, zaposlenih v RCE in širšega projektno izvedbenega tima, predala namenu poslovne prostore v skupni kapaciteti 2.400 m2.

Poslovni prostori so namenjeni razvojno raziskovalni dejavnosti RCE, njenim družbenikom in širši lokalni skupnosti regije. Na otvoritvi so bili predstavljeni nekateri izmed razvojno raziskovalnih projektov, ki potekajo v sklopu operacije RCE.

V uvodnem nagovoru je direktorica RCE, dr. Marta Svetina Veder izpostavila »Poslanstvo RCE je spodbuditi dolgoročen tehnološki razvoj regionalnih podjetij na področju energetske in njej sorodnih dejavnosti. Operacija RCE se bo izvajala od leta 2011 do konca leta 2014. V okviru te operacije se izvaja 17 razvojno raziskovalnih projektov in trije investicijski projekti. Načrtovani rezultati operacije RCE oz. njenih RR projektov leta 2014 bodo: prototipi, novi tehnološki produkti, tehnologije in storitve – od teh jih bomo 11 prijavili kot patente, 11 novih podjetij – preko katerih se bodo komercializirali rezultati operacije. RCE bo zagotovil 36 novih strokovnih zaposlitev«.

Podžupan Mestne občine Velenje dr. Franc Žerdin je uvodoma poudaril pomen RCE za krepitev regionalnega razvojnega potenciala gospodarstva na področju energetske dejavnosti in z njo povezanimi dejavnostmi. Posebej je izpostavil pomen povezovanja gospodarstva z institucijami znanja.

Operacijo je poleg RCE sofinanciralo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS v okviru javnega razpisa za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – Razvojni centri slovenskega gospodarstva. Razvojni center, ki trenutno zaposluje štirideset raziskovalcev, intenzivno spodbuja dolgoročni razvoj regije na področju energetike z namenom pospeševanja gospodarske rasti in konkurenčnosti lokalnih energetskih podjetij v slovenskem, evropskem in mednarodnem prostoru.

Objavljeno: 23-08-2012