V Muzeju premogovništva Slovenije že poteka sanacija posledic požara

Na območju Muzeja premogovništva Slovenije in jaška Škale se nadaljujejo aktivnosti za odpravo posledic požara, do katerega je v starem delu pozemnega dela muzeja prišlo v sredo, 4. januarja, zvečer zaradi prepihovanja zraka skozi razrušene premogovne plasti in samovžiga premoga. Reševalna četa Premogovnika Velenje skupaj s podpornimi službami izvaja aktivnosti za ohlajevanje območja, v katerem se je zgodil požar, in nadzira zračilne pregrade, ki so bile postavljene za preprečevanje dostopa svežega zraka do mesta požara. Reševalci v sodelovanju s podjetjem za proizvodnjo in distribucijo tehničnih plinov Messer Slovenija skozi cevovod v jašku Škale na mesto požara vtiskajo CO2, ki bo preprečil ponovni pojav ognja. Doslej se je vtisnilo že več kot 27.000 kg tekočega CO2.
Reševalci Premogovnika Velenje ves čas izvajajo meritve plinskega stanja v podzemnem delu jame Škale, obenem pa se normalno odvijajo postopki črpanja vode iz triadnega dela rudnika. Že od sobote, 7. januarja, dopoldne dalje nadzorniki zračenja redno vršijo meritve izpustov zraka na širšem območju jaška Škale, tako da se tudi dogajanje na zunanjem območju Muzeja premogovništva stalno spremlja in je pod nadzorom. Zaradi postopkov ohlajevanja bo še nekaj dni v okolici jaška Škale zaznati vonj po dimu, kar pa je običajen pojav tudi na ostalih požarnih območjih. Vonj po dimu je sicer moteč, vendar ni nevaren.
Kot smo že poročali, v času požara ni bil ogrožen nihče od zaposlenih in tudi nihče od obiskovalcev. Sama proizvodnja premoga normalno poteka in ni bila ogrožena, saj je področje Muzeja premogovništva Slovenije ločeno od proizvodnega dela jame. Zaradi posledic izpostavljenosti visokim temperaturam so se pri dveh reševalcih naknadno pojavile lažje opekline, a nista v nevarnosti.

»Ob samem pristopu in vseh aktivnostih pri gašenju požara ter omejevanju njegovega napredovanja bi še posebej rad izpostavil in pohvalil požrtvovalnost vseh članov reševalne čete kakor tudi vseh podpornih služb, ki so se z velikim angažiranjem in neustrašnostjo borili z jamskim ognjem,« je dejal predsednik Uprave Premogovnika Velenje dr. Milan Medved. Dodal je še, da se je »ponovno pokazala pravilna usmeritev Premogovnika Velenje, da vzdržuje dobro usposobljeno reševalno četo, ki ima preko 100 članov in je usposobljena za delo na jamskih deloviščih in za delo z dihalnimi aparati, tako da je tudi reševanje požara steklo hitro in učinkovito.«

Muzej premogovništva Slovenije bo zaradi sanacije posledic požara do konca meseca januarja zaprt.

Objavljeno: 09-01-2012