Prvi v Sloveniji in med prvimi na svetu pridobili mednarodni certifikat za sistem upravljanja z energijo po standardu ISO 50001

8. in 9. novembra 2011 je v Premogovniku Velenje in njegovi hčerinski družbi HTZ Velenje potekal 2. del certifikacijske presoje po standardu ISO 50001:2011 za pridobitev certifikata sistema upravljanja z energijo. Presojo je izvajal Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje SIQ. Presoja je potekala po skrbno načrtovanem programu, zajela pa je vsa glavna področja v obeh podjetjih. Zunanji presojevalci pooblaščene inštitucije SIQ  so preverjali skladnost sistema upravljanja z energijo s standardom in smernicami, ki smo si jih v podjetju predpisali.

Premogovnik Velenje je v svojo strategijo zapisal trajnostni vidik delovanja in ga tudi uresničuje. Prav zaradi tega se proizvodnja odvija v skladu z načeli trajnostnega razvoja, pri čemer upoštevamo in delujemo v skladu s sistemom vodenja kakovosti, sistemom ravnanja z okoljem ter sistemom varnosti in zdravja pri delu po zahtevah standardov ISO 9001, ISO 14001 ter OHSAS 18001. Z namenom še učinkovitejšega upravljanja z energijo smo letos pristopili vpeljavi sistema upravljanja z energijo po mednarodnem standardu ISO 50001 in kot prvi premogovnik ter ena prvih energetskih družb na svetu s tem še dodatno potrdili energetsko učinkovitost v podjetju.

Vodja presojevalcev mag. Dušan Zorc je na zaključnem sestanku poudaril dobro zastavljen sistem upravljanja z energijo v Premogovniku Velenje in HTZ Velenje: »K hitri in uspešni vzpostavitvi tega sistema sta pripomogli dejstvi, da se v obeh podjetjih že dalj časa ukvarjate s področjem racionalne rabe energije ter da imate že vzpostavljene in certificirane tri ključne sisteme vodenja. Zahteve standarda izpolnjujete, zato bo certifikacijska komisija podala predlog za pridobitev certifikata za sistem upravljanja z energijo.«

Direktor Premogovnika Velenje dr. Milan Medved je ob tem dodal: »Z uspešno zaključeno zunanjo presojo v Premogovniku Velenje in naši hčerinski družbi znova dokazujemo, da sta tako Premogovnik kot HTZ dobro organizirani podjetji, ki imata ustrezno urejeno poslovanje, trajnostno  naravnan odnos do okolja in v katerih veliko pozornosti posvečamo gospodarnemu ravnanju z energijo. Ob dveh v letošnjem letu pridobljenih priznanjih Premogovnika Velenje za energetsko učinkovito podjetje in energetsko najodmevnejše podjetje smo si zadali cilj pridobiti certifikat ISO 50001. Vse to so pomembna izhodišča za doseganje konkurenčnosti na odprtem trgu električne energije tudi v prihodnosti.«

Učinkovita raba energije je danes nujna tako na področju trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti kot tudi na področju stroškovne učinkovitosti. S pravilnim upravljanjem lahko ustvarimo velike prihranke, s tem pa vplivamo na uspešnost poslovanja podjetja. V Premogovniku Velenje smo na osnovi energetskih vidikov določili naslednje cilje: varčna in učinkovita raba energije za obstoječe tehnološke procese, z ukrepi učinkovite rabe energije dosegati prihranke pri uporabi energije, investiranje v nove, energetsko varčne sisteme, vzbujanje zavesti o energetski varčnosti pri zaposlenih, ločeno merjenje porabe po uporabnikih in tehnologijah ter učinkovit nadzorni sistem.

Uvedba mednarodnega standarda ISO 50001 tako omogoča učinkovitejše upravljanje z energijo, ponuja realne možnosti za zmanjšanje porabe energije in s tem nižje stroške ter pokaže predanost podjetja obvarovanju okolja.

Certifikat za sistem upravljanja z energijo po standardu ISO 50001 bo Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje SIQ Premogovniku Velenje in HTZ Velenje podelil na slovesnosti ob praznovanju sv. Barbare – zavetnice rudarjev v četrtek, 1. decembra 2011, ob 18. uri v Muzeju premogovništva Slovenije v Velenju.

Objavljeno: 24-11-2011