V Ljubljani poteka IV. mednarodni kongres rudarstva BALKANMINE

Udeležence iz 16 držav sta pozdravila ljubljanski župan Zoran Janković in direktor Premogovnika Velenje dr. Milan Medved

Slovenija te dni gosti IV. mednarodni kongres rudarstva pod naslovom BALKANMINE. V Cankarjevem domu v Ljubljani, kjer se je danes združila rudarska stroka Jugovzhodne Evrope in širše, bo kongres potekal do 20. oktobra. Organizatorji tokratnega Balkanmine kongresa so Slovensko rudarsko društvo inženirjev in tehnikov, Univerza v Ljubljani – Naravoslovnotehniška fakulteta – Oddelek za geotehnologijo in rudarstvo, Inženirska zbornica Slovenije in Premogovnik Velenje. Uvodoma sta udeležence pozdravila župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković in direktor Premogovnika Velenje dr. Milan Medved. Plenarni del je s svojim nastopom popestril Rudarski oktet Velenje.

Direktor Premogovnika Velenje dr. Milan Medved je zbranim udeležencem povedal, da je mednarodni kongres rudarstva Balkanmine za našo državo in gospodarske družbe, ki delujejo na tem področju odlična priložnost, da predstavijo svoje vrhunske dosežke, dognanja in tehnologijo, ki so plod lastnega inženirskega znanja.

»Podobno kot drugod v Evropi se tudi v JV regiji in v svetu ponovno zavedajo konkurenčnih prednosti, ki jih imajo v domačem premogu, in nadaljujejo investicije v modernizacijo pridobivanja premoga, ki bo eden ključnih energentov tudi v prihodnjih desetletjih. Omenjena regija razpolaga z milijardami ton zalog energetskega premoga, kar predstavlja hkrati tudi njeno konkurenčno prednost ter zagotavlja varnost in stabilnost pri preskrbi z električno energijo,« je še dejal dr. Medved in dodal, da »Premogovnik Velenje tudi po mnenju mednarodnih strokovnjakov predstavlja referenčno točko za podzemno pridobivanje premoga v Evropi. V Premogovniku Velenje je rezultat vlaganj v razvoj tehnologij in lastnega strokovnega kadra doprinesel k temu, da lahko sedaj naša bogata rudarska znanja tržimo na različnih projektih ter tako širimo obseg delovanja izven meja naše države.«

Župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković se je v svojem govoru dotaknil vprašanja izgradnje bloka 6 Termoelektrarne Šoštanj: »Ali sploh imamo pravico, da razpravljamo o tem, ali je projekt upravičen ali ne, sedaj, ko se ta že gradi, in sedaj, ko so že tri vlade o tem odločale in to sprejemale?« Dogajanje okrog bloka 6 je primerjal z izgradnjo hiše, ki bi jo že povsem dokončali, na kateri pa ne bi postavili strehe in bi o smiselnosti postavitve razmišljali čez vso zimo. »Moje sporočilo je, da se mora projekt dokončati in da moramo dati podporo stroki, ki jo imamo v Sloveniji.«
Na 4. mednarodnem kongresu je med velikim številom prispelih referatov (123) mednarodni strokovni odbor izbral skupno 100 najkvalitetnejših del 223 avtorjev in soavtorjev. Tako bodo do konca kongresa predstavljeni referati iz Albanije, Bosne in Hercegovine, Bolgarije, Makedonije, Romunije, Srbije, Turčije, Hrvaške, Češke, Nemčije, Kosova, Poljske, Rusije, Slovaške, Slovenije in ZDA. V Cankarjevem domu je istočasno odprta tudi razstava na temo rudarstva s poudarkom na varnosti in zaščiti delovnih procesov, ki se bo raztezala na 1000 m2.

BALKANMINE je osredotočen na sodelovanje med državami balkanske regije na različnih področjih, kot so znanost in tehnika, ekonomija, varstvo okolja, tržišča, investicije, informatika in socialni odnosi, s ciljem zagotoviti stabilen in učinkovit razvoj rudarske proizvodnje.
Glavne aktivnosti BALKANMINE so usmerjene v znanstvene raziskave in načrtovanje, znanost, izobraževanje in usposobljenost, rudarsko proizvodnjo, proizvodnjo v rudnikih, opremo in nabavo ter v rudarsko zakonodajo.

Mednarodna udeležba na 4. BALKANMINE kongresu bo pripomogla k izmenjavi strokovnih pogledov in mnenj na različnih področjih, ki kompleksno pokrivajo rudarstvo in geotehnologijo. Predstavljene teme zajemajo rudarstvo, varnost, pridobivanje premoga, mineralne surovine, izkoriščanje in obdelava mineralnih virov, izkoriščanje nafte in plina, ekologijo in varstvo okolja, sistemski inženiring, prestrukturiranje, zakonodajo, norme in izobraževanje ter zgodovino rudarstva.

Več o samem dogodku si lahko preberete tudi na www.balkanmine.si.

Objavljeno: 18-10-2011