Premogovnik Velenje na uglednem seznamu »50 veličastnih«

Bonitetna hiša i v Ljubljani je v februarju objavila seznam petdesetih najbolje ocenjenih slovenskih družb v letu 2010. Na ugledni seznam veličastnih slovenskih družb se je uvrstil tudi Premogovnik Velenje, kar pomeni, da smo eno izmed podjetij z najvišjim kreditnim ugledom.

Bonitetna hiša i je partnerska družba največje bonitetne hiše na svetu Dun & Bradstreet. Bonitetni hiši sta dvanajst let zapored podeljevali priznanje trem slovenskim družbam za najvišji rating v preteklem letu, vendar je bilo nagrajevanje zaradi ekonomske krize leta 2009 prekinjeno. Izkazalo se je, da je imelo nagrajevanje zelo trdno strokovno podlago, saj nobena od družb, ki so bile do sedaj nagrajene, ni propadla. V preteklem letu se je slovensko poslovno okolje pričelo stabilizirati, zato so se odločili, da ponovno razglasijo seznam »50 veličastnih«. Za gospodarsko stabilnost in ekonomsko učinkovitost so pomembna kapitalsko trdna podjetja, ki so sposobna realizirati razvojne projekte in ki imajo zgleden odnos do svojih kupcev in dobaviteljev, kar Premogovnik tudi je.

Priznanja za bonitetno oceno

Tudi tokrat sta družbe ocenjevali Bonitetna hiša i in bonitetna hiša Dun & Bradstreet. Uvrstitev na seznam »50 veličastnih« bo zabeležena v bonitetnem poročilu družb, kar pomeni, da bomo uvrščene družbe deležne boljših nabavnih pogojev z daljšimi odplačilnimi roki, ugodnejših bančnih kreditov, manjših zavarovalniških premij, večjega zaupanja investitorjev ter zaradi manjših stroškov poslovanja tudi boljšega tržnega položaja. Bonitetna informacija je najbolj razširjen in preizkušen pripomoček pri upravljanju s komercialnimi tveganji, ki ne odpravlja tveganja, ampak ga zelo uspešno meri. Objava seznama pomeni javni izraz priznanja za odlične rezultate in uspešno poslovanje, hkrati pa vabilo družbam, da postanejo naši poslovni partnerji. Sodelovanje z družbami, ki smo uvrščene na seznam, pomeni minimalno tveganje – verjetnost, da družba, ki ima najboljši rating ne plača dogovorjene obveznosti, je namreč neznatna (3 %).

Kriteriji za ocenitev podjetij

Pogoje za preverjanje podjetij je v začetni fazi izpolnilo nekaj tisoč poslovno najatraktivnejših slovenskih družb. Izmed teh so bile izbrane tiste, ki so po višini kapitala v najvišjem razredu in imajo dodeljen najugodnejši faktor tveganja. Pri nadaljnjem ocenjevanju so bili upoštevani presoja dolgoročne perspektive, finančni kazalci, poslovni trend in plačilna disciplina. Upoštevana je bila tudi višina dobička, vendar ne kot odločujoči dejavnik.

V času krize smo se pravočasno odzvali

Premogovnik Velenje poleg proizvodnih ciljev uspešno izpolnjuje tudi cilje na področju poslovanja. Leto 2010 se je v našem podjetju odvijalo v skladu z zastavljenim poslovnim načrtom, uspešni smo bili pri realizaciji ključnih razvojnih programov in s tem smo zagotovili rast kapitala. V času krize smo se pravočasno odzvali na spremenjene pogoje poslovanja in sprejeli ukrepe za obvladovanje le-teh. Ukrepi so naravnani na področje zmanjševanja vseh vrst stroškov, povečevanje t. i. eksterne realizacije ter optimiziranje proizvodnje. Za obdobje 2010–2027 imamo izdelan Razvojni načrt, s katerim bomo skupaj s hčerinskimi družbami še naprej dosegali pozitivne poslovne rezultate.

Premogovnik Velenje je prejemnik številnih nagrad in priznanj

Premogovnik Velenje v okolju deluje kot družbeno odgovorno podjetje, kar potrjujejo številne nagrade in priznanja: v okviru projekta Horus smo dve leti zapored prejeli priznanje za družbeno odgovorno podjetje, že tri leta zapored prejemamo nagrado Zlata nit za najboljšega zaposlovalca. Več let zaporedoma smo prejeli nagrado za energetsko varčno podjetje in smo zmagovalci En.odmeva 2011 za najbolj prodorno energetsko podjetje v Sloveniji v razredu velikih podjetij.

Objavljeno: 23-03-2011