V Premogovniku Velenje pripravili zaključek akcije Inovator leta

NA PODROČJU INOVATIVNOSTI JE ZA NAMI ZELO USPEŠNO LETO

O inovativnosti tudi Ivo Boscarol, direktor najbolj inovativnega evropskega podjetja v letu 2010

V začetku leta 2010 so v okviru Premogovnika Velenje in HTZ Velenje pričeli z akcijo Inovator leta kot eno od motivacijskih orodij, z namenom spodbuditve kreativnosti pri vseh tistih, ki jim ni vseeno, kako se aktivnosti v procesu odvijajo. V akcijo so bili vključeni vsi koristni predlogi oziroma ideje, ki so prispeli do promotorjev inovacijske dejavnosti v posameznih področjih oziroma organizacijskih enotah. Skupaj je v akciji sodelovalo 27 promotorjev in skoraj 100 inovatorjev (avtorjev in soavtorjev), prevzetih oziroma v akcijo vključenih je bilo 190 koristnih predlogov. 55 % oziroma 105 koristnih predlogov je bilo realiziranih, drugi pa so v različnih fazah realizacije.

Rezultate akcije so razglasili v torek, 15. februarja 2011, v Kulturnem domu v Šoštanju. V kategoriji Najboljši inovator leta so si mesta od prvega do petega razdelili: Simon Lampret, Boris Rednak, Valentin Skaza, Edi Verdnik in Rudolf Dvornik, ki so skupaj (večinoma samostojno, nekaj pa s soavtorji) prijavili 53 koristnih predlogov. Zanimivo je tudi dejstvo, da vseh pet prvouvrščenih prihaja iz iste organizacijske enote – PC ESTO.

V kategoriji Najboljši promotor leta so si prva štiri mesta razdelili: Stanislav Dacar, Silvo Pečovnik, Gregor Železnik in Štefan Miheljak, ki so skupaj prevzeli 130 koristnih predlogov in jih 85 tudi realizirali.

V kategoriji Najboljša skupina je prvo mesto zasedla organizacijska enota, ki ima  najboljšega promotorja za leto 2010 in tudi prvih pet mest med najboljšimi inovatorji za leto 2010 zasedajo zaposleni iz te organizacijske enote. Zaposleni v njej so v letu 2010 naredili izjemen rezultat – indeks prevzetih KP je 2,1, indeks realiziranih koristnih predlogov pa 1,19 – za kar so si vsi zaposleni ob koncu prislužili posebno stimulacijo. Najboljša organizacijska enota v letu 2010 na področju inovacijske dejavnosti je PC ESTO iz HTZ Velenje.

Inovacijska dejavnost je v pretežni meri plod kreativnosti in ustvarjalnosti posameznikov in/ali skupin v neki družbi. V Skupini Premogovnik Velenje si prizadevajo, da za svoje zaposlene ustvarjajo okolje, v katerem z veseljem delajo in imajo možnost biti ustvarjalni.

Nagrajencem je čestital direktor Premogovnika Velenje dr. Milan Medved: »V Premogovniku Velenje delamo načrtno na področju inovacij, zato je prav, da se znamo tudi pohvaliti z uspehi, ki jih v našem podjetju ni malo. Naš pogled v prihodnost je razdelan vse do leta 2054. V času odprtega trga je pomembno, da je tudi naša osnovna dejavnost povsem podrejena konkurenčnemu vidiku. V letu 2010 smo presegli vse dosedanje parametre proizvodnje, kar je izjemnega pomena, saj se dobro zavedamo, kaj je naš del naloge pri izgradnji bloka 6 Termoelektrarne Šoštanj – predvideli smo postopno zniževanje cene s sedanjega nivoja na 2,25 EUR/GJ v letu 2015. V tem času bodo izpeljani tudi vsi ključni razvojni projekti, ki jih je s predvidenim gibanjem cene Premogovnik Velenje sposoben izpeljati sam. V smeri nadaljnje stroškovnega optimiziranja se trenutno odvija več projektov: povečujemo širine delujočih odkopov, kjer smo v zadnjih dveh letih prešli s 140- na več kot 200-metrske odkope, moderniziramo delo na pripravskih deloviščih, pred nami je izdelava novega izvažalnega jaška NOP 2, ki predstavlja izziv naše generacije. Našo Velenjsko odkopno metodo smo razvili do te mere, da velja tudi v svetovnem merilu za BAT-tehnologijo (best available technology), sam Premogovnik pa se uvršča med podjetja s t. i. high-tech delovanjem.«

Dr. Medved je poudaril še, da je bilo potrebno ogromno inovacij in lastnega inženirskega znanja, da lahko danes Premogovnik Velenje uvrščamo med najsodobnejše in tehnološko najbolje opremljene premogovnike s podzemno eksploatacijo tudi v svetovnem merilu. Velenjska odkopna metoda je dokazano najproduktivnejša pri odkopavanju v debelih slojih premoga in z njo lahko dosegamo odlične proizvodne rezultate. »Vsem nagrajencem iskreno čestitam in se za dobre ideje ter inovacije priporočam tudi v prihodnje,« je še dodal.

Inovacijsko dejavnost lahko delimo v dva sklopa. Prvi sklop so profesionalne inovacije, ki podjetju zagotavljajo osnovo za obstoj in njegovo temeljno konkurenčno prednost. Pri nas predstavljajo jedro profesionalnih inovacij vse razvojne skupine.

Drugi sklop inovacijskih dejavnosti so inovacije, v katere se vključujejo vsi zaposleni. Z njimi želimo v podjetju izkoristiti ustvarjalne potenciale, pa tudi znanje in izkušnje vseh zaposlenih, ne le tistih, ki jim je ustvarjalnost poklic.

»Brez zadovoljnih zaposlenih ni rezultatov, brez motiviranih zaposlenih tudi ni inovativnosti in na to se dandanes žal pozablja,« je zbrane kot častni gost nagovoril Ivo Boscarol, direktor družbe Pipistrel, ki ji je komisija, ki odloča o evropskem poslovnem priznanju European Business Awards, podelila priznanje za najbolj inovativno podjetje v Evropi v letu 2010 med več kot 15.000 prijavljenimi podjetji. V podjetju Pipistrel so sicer že leta 2008 razvili tudi prvo električno letalo na svetu.

»Dandanes mora biti človek odprte narave, saj je okrog nas ogromno znanja in priložnosti, ki jih moramo le znati uporabiti. Inovator je tisti, ki si ne postavlja ovir, tisti, ki razmišlja drugače, nekonvencionalno. Cilje si je potrebno postaviti zelo visoko, le tako namreč lahko prideš zelo daleč. Vse te male ideje se porajajo v majhnih skupinah, ki so lahko osnova za zelo velike spremembe. Vsaka sprememba se najprej zgodi v glavi.«

Direktor Pipistrela je poudaril, da je za inovativnost zelo pomembno, da inovator predvideva trende, mora biti vizionar. Če ne ve, kam gredo trendi, potem tisto, kar razvije, lahko pusti kar v predalu. »Danes predvidevati trende ni več tako enostavno, kot je bilo, ker je področij več, vendar imajo tisti, ki jim to uspe in imajo srečno roko, možnost, da svoj izum tržijo kot inovacijo. Ko sem pred 20 leti začel s to filozofijo v našem podjetju, da mora letalo leteti tudi brez motorja, da ima z manj uporabe energije večji dolet, ustvarja manj hrupa, so se mi vsi smejali. Do današnjega časa so se stvari obrnile, saj smo postali vsi občutljivi za hrup, cena goriva je visoka, zavedamo se onesnaženja okolja …«

V Premogovniku Velenje so inovacijsko dejavnost sredi leta 2008 zastavili bolj smelo, jo v letu 2009 razširili na celotno družbo HTZ Velenje, postavili koordinatorje inovativnosti v posameznih službah oziroma organizacijskih enotah, centralizirali informacijski sistem in izpeljali določene, predvsem interne promocijske aktivnosti. Ideje so bile vrednotene skozi naslednje kriterije: število realiziranih idej, število sprejetih idej ter gospodarski prihranek realiziranih idej.

Večino prijavljenih invencij so skupaj z avtorji in soavtorji uspešno implementirali v prakso kot koristne predloge. Zelo pomembno je, da se ideje oziroma sugestije vedno bolj dotikajo vseh poslovnih področij ter poslovnih funkcij v podjetju. S tem samo dokazujejo, da je inoviranje možno na vseh področjih in ne samo na področju proizvodnje.

V kulturnem programu je s svojim nastopom navdušil Uroš Perić, pevec in instrumentalist, odličen interpret Raya Charlesa.

Objavljeno: 16-02-2011