Igrače za otroški nasmeh tudi v Premogovniku Velenje

Skupina Premogovnik Velenje je skupaj z drugimi družbami skupine HSE pristopila k akciji »Otroci otrokom«, v okviru katere smo zaposlene prosili, da pobrskajo za igračami in knjigami, ki jih njihovi otroci ne potrebujejo več. Že od začetka akcije smo verjeli v človeško dobroto in bili trdno prepričani, da bomo zbrali veliko didaktičnih igrač in knjig. Tako kot že mnogokrat, se je izkazala solidarnost, ki je tako značilna prav za naš poklic. Zbrali smo 206 igrač, od tega 63 knjig, 54 didaktičnih igrač, 72 plišastih ter 17 ostalih igrač (avtomobilčkov, kock ipd.).

V Skupini Premogovnik Velenje smo se odločili, da bomo zbrane igrače in knjige podarili Župnijski Karitas Velenje, ki deluje v okviru Škofijske Karitas Celje. Del igrač, ki smo jih predali v torek, 21. decembra 2010, bomo namenili Materinskima domovoma v Žalcu in Mozirju, ostali del pa programu Nasmeh upanja, ki je namenjen pomoči socialno šibkim družinam z majhnimi otroci.

Premogovnik Velenje v okolju deluje kot družbeno odgovorno podjetje. S številnimi projekti in aktivnostmi kažemo občutek za trajnostni razvoj, ekologijo in za ljudi, za kar smo prejeli številne nagrade. Te nagrade pa niso le priznanje našemu dobremu delu, ampak obveza za naprej, da se bomo tudi v bodoče trudili tvorno in kakovostno sodelovati tako znotraj podjetja kot tudi z lokalnim okoljem. Ponosni smo na to, da lahko pomagamo mnogim društvom, organizacijam in posameznikom, še posebej ponosni pa smo na to, da lahko pomagamo otrokom.

Objavljeno: 21-12-2010