Odprto pismo gospodu Jadranku Medaku, predsedniku NS Holdinga Slovenske elektrarne

Ker predstavnikom Premogovnika Velenje kljub prizadevanjem doslej še niste omogočili, da bi svoje argumente, potrdila in dokaze glede količin premoga in njegove kurilne vrednosti na seji NS HSE predstavili tudi sami, se na vas obračamo z odprtim pismom, saj se v zvezi s tem v javnosti pojavljajo vse pogostejše dezinformacije, ki so pogostokrat sprožene prav z vaše strani. Najbolj smo ogorčeni nad dejstvom, da s strani g. Kopača, ki vodi Direktorat za energijo, in z vaše strani vse dvome o zaloga in kvaliteti premoga zasledimo le v medijih. Na nas se v vsem tem času ni nikoli obrnil in v zvezi s premogom ni zahteval nobenih pojasnil nobeden od vaju.

Vodenje nadzornega sveta tako, kot si to vi predstavljate, je enostransko, netransparentno in skrajno zavajajoče. Takšne so tudi izjave, ki jih v zvezi s premogom dajete v javnosti. Z nespoštovanjem pravno-formalnih dokumentov, izdanih s strani Ministrstva za gospodarstvo in podpisom Direktorata za energijo, kjer ste zaposleni vi sami, tudi negirate delovanje pravne države. Sprašujemo se, kaj vas k temu vodi: je to vaša večna želja v Slovenijo pripeljati plin, za katerega vemo, da je proizvodnja električne energije iz njega nekonkurenčna, ali pa so morda zadaj še nekakšni drugi razlogi ali pa zgolj slepo izpolnjevanje navodil.

V Premogovniku Velenje želimo ponovno poudariti, da smo Holdingu Slovenske elektrarne pravočasno oddali vse potrebne uradne dokumente, elaborate in projekte, v katerih so vsa potrebna dokazila, s katerimi potrjujemo, kar je z uradnim potrdilom 31. marca 2010 potrdila tudi Komisija za ugotavljanje zalog in virov mineralnih surovin, in sicer da je zalog premoga dovolj do konca obratovanja TEŠ6, in da je premog iz Šaleške doline tudi ustrezne kurilne vrednosti.

V torek, 23. 11. 2010, smo sedanjemu generalnemu direktorju HSE Matjažu Janežiču in njegovim najožjim sodelavcem, izvršnim direktorjem za posamezna področja, temeljito predstavili aktualni elaborat za izračun zalog premoga, ki je bil v strokovnih službah Premogovnika Velenje izdelan konec lanskega leta. Kot smo že nekajkrat pojasnjevali, je bila na podlagi tega elaborata 31. 3. 2010 izdano Potrdilo o verifikaciji naših zalog premoga vključno s kvalitetnimi lastnostmi, med katere sodi tudi kurilna vrednost premoga. Vodstvo HSE je bilo s predstavitvijo elaborata zadovoljno, hkrati pa smo se na sestanku dogovorili, katere dodatne dokumente glede predvidene proizvodnje, povprečne letne kurilne vrednosti in predvidenih stroškov proizvodnje premoga za celotno obdobje od 2010 do 2054 mora Premogovnik Velenje pripraviti še pred naslednjo sejo NS HSE. Vse potrebne dokumente sem osebno predal generalnemu direktorju HSE v petek, 26. 11. 2010. Gospod Janežič je bil skupaj s svojimi sodelavci zelo zadovoljen z oddanimi dokumenti in je izrekel pohvalo nad kvalitetno pripravljenimi podatki, rekoč, da bo to sedaj “pa ja zadostovalo za NS HSE”,  da ne bo več blokiral izdaje soglasij za črpanje prve tranše kredita EIB v višini 110 mio €.

Po seji NS HSE, ki je bila v ponedeljek, 29. 11. 2010, smo bili v sredo zelo neprijetno presenečeni nad ponovnim zavajanjem in zlonamernim prikazovanjem naših podatkov z vaše strani, g. Medak. Z Matjažem Janežičem sva se tisti petek pred sejo NS HSE dogovorila, da bo poskušal organizirati sejo tako, da bo pri obravnavi zalog premoga prisoten tudi predstavnik Premogovnika Velenje. Navajal je tudi, da je že govoril z ostalimi člani NS, ki so pristali na to, da lahko premogovnik na seji predstavi uradne dokumente in poda ustrezna pojasnila. Hkrati pa je dejal, da bo poskušal o tem prepričati tudi vas, g. Medak, ki ste edini temu izrecno nasprotovali.

V sredo, 1. 12. 2010, ste z ločeno izjavo za javnost skrajno cinično in zavajajoče govorili o manjkajočih podatkih, čeprav to sploh ne drži in lahko dokažemo, da je imel HSE pravočasno na voljo vse potrebne podatke v povezavi s premogom. Hkrati je izjavo za javnost podalo tudi vodstvo HSE, ki pa vprašanje premoga sploh ni omenjalo in tudi ne problematiziralo. Po nam dostopnih informacijah na omenjeni seji NS HSE debata sploh ni tekla v takšni smeri, kot ste kasneje navajali v svoji izjavi za javnost in je torej bilo to vaše osebno mnenje.

Da bi kljub temu odpravili vse dvome o razpoložljivosti premoga in ustreznosti kurilne vrednosti, smo pristali na izdelavo dodatne študije neodvisne strokovne organizacije o zalogah premoga, čeprav takšna procedura po slovenski zakonodaji ni predvidena. Premogovnik Velenje ima že sedaj vsa potrebna potrdila, ki so tudi pravno formalno veljavna. Mimogrede naj še omenim, da druge države zaloge svojih strateških surovin smatrajo kot poslovno skrivnost, mi pa bomo naše izračune preverjali v tujini. Pa kljub temu poudarjam, da se ne bojim te zunanje revizije, ker povsem zaupam strokovnosti svojih sodelavcev.

Naj ob koncu še enkrat izpostavim, da kurilna vrednost od leta 1980 nikoli ni prišla pod 9 GJ/tono, od 1990 dalje pa nikoli ni bila manjša od 9,5 GJ/tono, pa čeprav smo kopali premog od spodnje meje 7,5. Od leta 2000 dalje pa je povprečna kurilna vrednost vedno nad 10 GJ/tono.

Kaj vas torej moti, gospod Jadranko Medak? Nepoznavanje dokumentov, stroke … ali pa je vse le plod natančno izdelanega scenarija z naslovom: Šaleško dolino je potrebno uničiti …??

Objavljeno: 08-12-2010