Na Premogovniku delavnica Čiste premogovne tehnologije in vpliv na zmanjšanje emisij toplogrednih plinov – rezultati za prihodnost

Premogovnik Velenje bo v četrtek, 3. decembra 2009, s pričetkom ob 9. uri organiziral delavnico z naslovom “CCT (Čiste premogovne tehnologije) in vpliv na zmanjšanje emisij TGP (toplogrednih plinov) – rezultati za prihodnost”. Delavnica se bo odvijala v Zeleni dvorani Premogovnika Velenje na Partizanski cesti 78 v Velenju in je namenjena pregledu doseženega stanja, izmenjavi mnenj in predlogov.
Tematsko delavnica obravnava problematiko čistih premogovnih tehnologij, kot jo vidimo v Premogovniku Velenje. V prvem delu bodo predstavljeni različni pogledi, načrti, projektne zasnove in presek stanja ter nekatere možnosti praktične uporabe premogovnih plinov. V drugem delu delavnice bodo prikazane možnosti geološkega skladiščenja CO2 v Sloveniji, svetovni pregled stanja PUP (podzemnega uplinjanja premoga) in možnosti podzemnega uplinjanja premoga z vidika kemičnega inženirstva. 
V nadaljevanju delavnice je predvidena tudi diskusija o predstavljenih temah, kjer bo mogoče aktivno sodelovati z vprašanji, predlogi in mnenji.

Program:

08.00-09.00 Prijava udeležencev
09.00-09.30 Uvodni pozdrav in vizija Premogovnika Velenje glede CCT doc. dr. Milan Medved, direktor Premogovnika Velenje
09.30-09.45 Načrti, projektna zasnova in presek stanja projekta CCT dr. Simon Zavšek, Premogovnik Velenje
09.45-10.00 Pilotska metodologija fiksacije CO2 na elektrofiltrskem pepelu prof. dr. Jože Pezdič, Georis
10.00-10.30 Zbiranje in vrednotenje geotehničnih, geoloških, tehnoloških ter fizikalno-kemičnih parametrov za izdelavo projekta razplinjevanja odkopnega stebra Sergej Jamnikar, Premogovnik Velenje
10.30-11.00 Razvoj tehnologij zajema CO2 mag. Alenka Zapušek
11.00-11.30 Odmor
11.30-12.00 Možnosti za geološko skladiščenje CO2 v Sloveniji Marjeta Car, Geoinženiring Ljubljana
12.00-12.30 Svetovni pregled stanja UCG Gordon Couch, IEA CCC, London
12.30-13.00 Možnosti podzemnega uplinjanja premoga dr. Gorazd Berčič, Kemijski inštitut Ljubljana
13.00-13.15 Odmor
13.15-14.30 Okrogla miza – diskusija

Objavljeno: 23-11-2009