V Topolšici je svoja vrata odprl Center starejših Zimzelen

V torek, 20. oktobra 2009, je v Topolšici svoja vrata odprl Center starejših Zimzelen. Zbrane goste so nagovorili vodja Službe za upravljanje izvajalske mreže na področju socialnega varstva pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve Milena Končina, župan Občine Šoštanj Darko Menih in direktor PV Invest Drago Potočnik.

Drago Potočnik je v svojem uvodnem nagovoru povedal: “Dolgoročnost pridobivanja premoga v Šaleški dolini predvideva odkopavanje še nadaljnjih 50 let, vendar pa se v Premogovniku Velenje zavedamo, da moramo svoje ambicije usmerjati tudi v druge dejavnosti. Odpiramo nova delovna mesta, predvsem tista z višjo dodano vrednostjo, iščemo nove prodajne programe in možnosti za delo izven procesa pridobivanja premoga. Novi projekti so dobra popotnica za čase, ko bo zaloga premoga v Šaleški dolini pošla. Center za varstvo odraslih je dober medgeneracijski projekt, ker koristi tistim, ki smo sodelovali pri izgradnji in bomo skrbeli za njegovo delovanje. Torej aktivnemu delu prebivalstva, a tudi tistim, ki bodo v njem preživljali tretje življenjsko obdobje.”

V imenu Občine Šoštanj je udeležence pozdravil župan Darko Menih: “Demografska analiza za območje Občine Šoštanj kaže, da se bo v prihodnjih letih delež prebivalcev, starejših od 65 let, opazno povečal. Ker tega obdobja nismo želeli pričakati nepripravljeni, smo bili izjemno naklonjeni ideji o izgradnji centra za starejše občane. Ocenjujemo, da se bo povpraševanje po institucionalni oskrbi starejših občanov zaradi intenzitete staranja, ki bo v naši občini v prihodnjih letih višja od slovenskega povprečja, iz leta v leto povečevalo. (…) Otvoritev tega Centra je dokaz, da nam ni vseeno za naše starejše občane.”

V imenu Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve je zbrane nagovorila Milena Končina vodja Službe za upravljanje izvajalske mreže na področju socialnega varstva: “Temeljno izhodišče ukrepov na področju socialnega varstva je zagotavljanje dostojanstva in enakih možnosti ter preprečevanje socialne izključenosti. (…) Naša skupna prizadevanja morajo biti usmerjena h kvalitetnejšemu življenju tako v mladosti kot v jeseni življenja. Novi center bo omogočil, da bodo varovanci lahko zaživeli v prijetnem okolju. Toda zidovi sami po sebi ne prinašajo topline in medsebojnega razumevanja. Vsi moramo skrbeti za spoštovanje vsakogar in se truditi za tople medsebojne odnose.”

Ob tem dogodku je za uspešno izpeljani projekt podjetju PV Invest čestital tudi direktor Premogovnika Velenje dr. Milan Medved in Dragu Potočniku izročil simbolično darilo – sliko Jožeta Svetine, slikarja iz Zavodenj nad Šoštanjem, ki je za Center starejših Zimzelen naslikal 15 slik, ki bodo še polepšale njegove prostore.

Po odprtju je direktorica Centra Andreja Štefan Bukovič goste popeljala na voden ogled centra, med 14. in 16. uro pa je v Centru za varstvo odraslih potekal tudi dan odprtih vrat za vse obiskovalce.

Odprtje centra so s prisrčnim kulturnim programom popestrili otroci vrtcev Topolšica in Najdihojca Velenje ter Podkrajska dekleta.

Povezana družba Premogovnika Velenje PV Invest je novembra 2007 pridobila koncesijo za izgradnjo Centra za varstvo odraslih Topolšica. Center je zgrajen v mirnem okolju v neposredni bližini termalnega zdravilišča Terme Topolšica. Razteza se na več kot 8000 m² in bo nudil  bivanje 157 stanovalcem, od tega 24 z demenco in s sorodnimi stanji. V centru bo organizirano dnevno varstvo z možnostjo sprejema do 8 varovancev. Stanovalci bodo nameščeni v 50 dvoposteljnih sobah in 57 enoposteljnih. Vse sobe so nadstandardne z vidika velikosti, opreme, imajo kopalnico in balkon oz. ložo. Z izgradnjo doma bo pridobljenih 70 delovnih mest.

Center spada v tako imenovano četrto generacijo domov za varovanje starejših in prinaša štiri kategorije oskrbe. Prva je oskrba, pri kateri so osebe starejše od 65 let, ki ne potrebujejo osebne pomoči, druga je oskrba oseb starejših od 65 let z zmernimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki potrebujejo manjši obseg neposredne osebne pomoči, tretja je oskrba oseb prav tako starejših od 65 let z najzahtevnejšimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki potrebujejo stalno osebno pomoč, četrta pa je oskrba oseb z najzahtevnejšimi dolgotrajnimi težavami v dušenem zdravju, ki potrebujejo delno ali popolno osebno pomoč in nadzor.

Imel bo tudi kapacitete za dnevno varstvo in nudil dodatne storitve, kot so domska restavracija, frizerske in pedikerske storitve, šivanje, pranje, transport, pa tudi nudenje pomoči in prehrane na domu. Za pestrejše preživljanje čas bo stanovalcem na voljo knjižnica, prostori za različne interesne dejavnosti, v centru pa bo tudi prostor za duhovno oskrbo (kapelica).

V sklopu centra bo organizirana posebno obliko oskrbe in varstva dementnih oseb. Stanovalci z demenco so nameščeni v dveh bivalnih enotah dvakrat 12 stanovalcev v eno- ali dvoposteljne sobe. Njim je namenjen tudi atrij, ki je odprt na južno stran.

Dnevni center bo namenjen uporabnikom, ki bivajo v svojem domačem okolju in dnevno prihajajo v center, kjer jim je zagotovljeno zdravstveno varstvo in socialna oskrba. Pomeni pomoč družini, kadar zaradi zaposlenosti ali drugih razlogov družinski člani preko dneva težje sami zagotovijo varnost in oskrbo svojim staršem ali sorodnikom.

Glede na interes posameznika in njegovo zdravstveno stanje imajo uporabniki v času namestitve možnost vključevanja v skupine in aktivnosti, ki se odvijajo v centru.

Storitev dnevnega varstva je lahko občasna, kratkotrajna ali časovno neomejena. Uporabniki jo bodo lahko koristili vsak delovni dan med 7.00 in 17.00.

Začasna nastanitev je namestitev za krajše časovno obdobje do 30 dni. Uporabniki se lahko začasno nastanijo v Centru Zimzelen v primerih, ko so njihovi svojci zaradi dopusta, službe, bolezni … odsotni od doma ali trenutno težje poskrbijo za starejšega.

Objavljeno: 20-10-2009