Menjava gume na transporterju T10

Med 25. in 27. julijem, ko je bila večina zaposlenih v Premogovniku Velenje na kolektivnem dopustu, je potekala zamenjava transportnega gumijastega traku na največjem in najmočnejšem transporterju T10 glavnega odvoza premoga iz jame.

Transporter, dolžine 650 m in dvižne višine 156 m, ima kapaciteto 2.000 t/h, poganjajo pa ga štirje 320 kW elektromotorji. Na njem je gumijasti trak obratoval od 1. maja 1989, po njem pa je bilo prepeljanih približno 80 milijonov ton premoga.

Zaradi zahtevnosti del in pomembnosti zanesljivega obratovanja transporterja T10 za prevoz premoga so se priprave na menjavo gumijastega traku pričele že v začetku leta 2009. Za izdelavo spojev na traku je bil naročen in dobavljen nov vulkanizirni aparat, v Projektivi pa je bila izdelana ustrezna projektna dokumentacija za vgradnjo pomožnih pogonov in priklop elektrostrojne opreme za manipuliranje z gumo in njeno spajanje. Teža nove vgrajene gume znaša več kot 80 ton.

11. julija so bile zamenjane sklopke na pogonih transporterja z novimi, ki omogočajo mehkejši zagon transporterja, karakteristika njihovega delovanja pa ustreza karakteristiki novega gumijastega traku. V tem sklopu je bilo preizkušeno tudi delovanje pomožnih pogonov, namenjenih vleki gumijastega traku pri menjavi.

Objavljeno: 13-08-2009