Premogovnik Velenje na mednarodni Konferenci Enre

Na mednarodni konferenci Energetika in klimatske spremembe – EnRe, ki bo potekala v Hotelu Paka v Velenju, bo sodeloval tudi Premogovnik Velenje. Na konferenco, ki jo med 1. in 3. julijem 2009 organizira Fakulteta za energetiko, so povabljeni mednarodni strokovnjaki s področja energetike in ekologije, da sodelujejo s svojimi referati. Na konferenco so vabljene tudi gospodarske družbe, da se predstavijo s svojo dejavnostjo.

Udeleženci konference bodo razjasnili marsikatero strokovno dilemo, odprli nova vprašanja ter izmenjali izkušnje s področij energetike in klimatskih sprememb.
Eno izmed vprašanj, ki terja odgovor, bo verjetno tudi, ali bomo v Sloveniji pravočasno in dovolj dobro pripravljeni na zahtevne energetske ter okoljske izzive.

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov določa državi Sloveniji izdelavo ter izvedbo akcijskega načrta za doseganje naslednjih ciljev do leta 2020: 25-odstotni delež energije iz obnovljivih virov v končni porabi energije, 10-odstotni delež biogoriv v prometu, 20-odstotno povečanje energetske učinkovitosti primarnih energentov, 20-odstotno znižanje emisij toplogrednih plinov.

Konferenca bo potekala v več sekcijah, in sicer bodo predstavljene hidro-, termo- in jedrska energetika, obnovljivi viri energije, fosilna goriva, nove tehnologije, energetske politike ter ekologija in varstvo okolja.

Podnebne spremembe in geoinženiring bo predstavila prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj, Načrt za doseganje ciljnega deleža energije iz obnovljivih virov v končni porabi energije v letu 2020 mag. Djani Brečevič, o Prenovi naprav v TE Šoštanj v luči najnovejših tehnoloških in ekoloških usmeritev bo spregovoril doc. dr. Uroš Rotnik, o Vlogi premoga pri proizvodnji električne energije v Sloveniji bo predaval doc. dr. Milan Medved, Vlogo Fakultete za energetiko pri izobraževanju energetskega managementa za 21. stoletje bo predstavil doc. dr. Franc Žerdin.

Informacije o konferenci: http://www.enre.si/

Objavljeno: 18-05-2009