Delovni obisk v Srbiji

V Premogovniku Velenje se zavedamo pomena sodelovanja in povezovanja naših panog tako znotraj Slovenije kot tudi v mednarodnem merilu. Velike možnosti prodora slovenskega rudarskega znanja vidimo na območju JV Evrope. 

V preteklih dneh se je na delovnem obisku v Srbiji mudil direktor Premogovnika Velenje, dr. Milan Medved. V času med 18. in 19. novembrom 2008 so potekali razgovori z najvišjimi predstavniki Vlade Republike Srbije, ki so zadolženi za področje energetike in rudarstva, ter z vodstvom javnega podjetja Resavica, v katerega so vključeni vsi srbski rudniki s podzemnim pridobivanjem premoga. 

Slovenski in srbski predstavniki so se pogovarjali o možnostih sodelovanja Premogovnika Velenje pri modernizaciji srbskih rudnikov in oblikovanju strateških stališč pri uporabi domačega premoga v Srbiji ter na celotnem JV območju Evrope. Domači premog namreč pridobiva na pomenu in veljavi v vseh državah JV regije, saj brez njega v prihodnjih desetletjih ne bo mogoče zagotavljati energetske oskrbe po konkurenčnih cenah. Podobno kot v Sloveniji, ki je neto uvoznik električne energije, je v nekaterih državah JV regije (Črna gora) že čutiti velik deficit doma proizvedene električne energije, zaradi česar so države odvisne od uvožene energije. Zaradi zapiranja zastarelih in prepočasne izgradnje novih energetskih objektov se bodo takšni trendi še nadaljevali. Domači premog, ki se na področju Balkana nahaja v ogromnih količinah, tako ostaja edina varovalka pred preveliko odvisnostjo od uvožene električne energije. 

V prihodnjih letih bo potrebno intenzivirati dela na obnovi obstoječih ter izgradnji novih termoenergetskih objektov, in sicer predvsem zaradi ekoloških in ekonomskih učinkov. Obenem bo zaradi večje stopnje humanizacije delovnih procesov, varstva pri delu in učinkovitosti poslovanja potrebno modernizirati tako površinsko kot podzemno odkopavanje premoga. Direktor Premogovnika Velenje dr. Milan Medved je ob zaključku pogovorov dejal, da pričakuje »veliko priložnost za prodajo slovenskega rudarskega znanja v ta del Evrope«.

Objavljeno: 21-11-2008