V Pralnici HTZ čakajo le še na certifikat

6. novembra 2008 je bila v Pralnici HTZ presoja usposoblje­nosti pranja in nege tekstila po standardu RAL-GZ-992. Presojo je opravil eden vodilnih inštitutov za pridobi­vanje certifikata pranja in nege tekstila v Hohensteinu v Nemčiji v sodelovanju z mariborsko Fakulteto za strojni­štvo – oddelek tekstilna tehnologija.

S tem oddelkom so v HTZ sodelovali že pri prenovi pralni­ce, ko so se odločili za certificiranje celotnega postopka od prevzema do oddaje perila. Tako so v skladu z omenjenim standardom uredili potek pranja perila, kvaliteto pranja, označevanje perila, doziranje perila in čistilnih sredstev v pralne stroje, monitoringe, križanje poti med umazanim in čistim ter belim in barvnim perilom in podobno. O vsem morajo voditi tudi natančno evidenco.

V povezani družbi Premogovnika Velenje HTZ Velenje so zadovoljni, da so presojo uspešno opravili, posebej ker se bo s pridobitvijo tega certifikata Pralnica HTZ uvrstila na dokaj kratek seznam slovenskih pralnic, ki delujejo v skladu z njim.

Podelitev certifikata pričakujejo do konca novembra.

Objavljeno: 20-11-2008