Mednarodna konferenca Energija 2008

V hotelu Habakuk v Mariboru bo 21. in 22. oktobra 2008 potekal letošnji najpomembnejši strokovni dogodek s področja trga električne energije v jugovzhodni Evropi, že 4. mednarodna konferenca o elektrodistribuciji in trgu električne energije Energija 2008.

Letošnja konferenca, na kateri bodo govorili o energetski prihodnosti, bo vsebinsko še bolj osredotočena na najpomembnejše in najaktualnejše dileme, trende ter izzive na tem področju. Prav poseben poudarek bodo namenili vsebinskim razpravam in okroglim mizam.

V sredo, 22. oktobra 2008, ki bo potekala pod naslovom »Soodvisnost politik spodbujanja obnovljivih virov energije, liberalizacije, konkurence in cen električne energije za odjemalce« bo na konferenci z referatom »Akcijski načrt uporabe OVE v proizvodnji električne energije do leta 2020 v Sloveniji« kot predsednik Energetske zbornice Slovenije sodeloval tudi direktor Premogovnika Velenje dr. Milan Medved.

Objavljeno: 20-10-2008