Rudarska projektiva

Letno projektiranje:

350 m odkopne fronte,

200 m stabilnih jamskih objektov,

do 7.000 m etažnih jamskih objektov,

do 7.000 m likvidacij jamskih objektov.

Projektiranje prezračevanja podzemnih prostorov.

Rudarska projektiva se ukvarja predvsem z izdelavo konceptov, planiranjem, projektiranjem podzemnih objektov, del za pripravo in pridobivanje premoga.

Poseben del Rudarske projektive predstavlja Projektiva zračenje, saj je kakovostno zračenje jame osnovni pogoj za varno in uspešno podzemno delo. Sistem prezračevanja jame Premogovnika Velenje obsega več kot 60 km podzemnih prostorov.