Slovar rudarskih izrazov – povzeto po nalogi Blaža Repenška

ables – predhodna izmena

ahti se – pazi se

ajkoletva – element proge za kombajn

ajncen – izstopni zrak

ajznpon – železnica

ašpl – vitel

aufcug – obešalo

auscen – vstopni zrak

baga – premogov prah

beksl – kretnica

bencinka – svetilka na bencin

bergmandlc – jamski škrat

bolcn – sornik

bulger – valjčki

cajg – orodje

celtna – zavesa

celtveg – vitel

cicka – vozna enota

cimer, cimper – predtesarba

cimpranje – tesarba

colnga – plača

čelak – rudar na odkopu

čelo – glavni odkop

čik – tobak za žvečenje

črna sobota – delovni dan za vse zaposlene

dihtunga – tesnilo

dioksid – ogljikov dioksid

dritl – izmena

drugopisan – kombajnist na pripravskem delovišču

drukati – stiskati

durhcug – prepih

ebe – čelni transporter

fala – žagan les (1,2 m)

faler – dolžina odkopne fronte

faleršus – stebrni udar

federmajster – vodja proizvodnje na odkopu

fedre – podaljšek stropnika

fedrunga – proizvodnja

ferdinst – akordni list

ferlezcimer – prizivnica (soba za poškodovane)

ferpruh – zrušek

ferzac – jalovina

firkant – štirioglato rezan les

firnga – vodilo

firšn, firšnhajer – stropni premog, rudar odgovoren za povzem stropnega premoga

flajž – izrinjenje

foksl – zagozda

fokslporer – sveder za les (vrtanje na roke)

forkapa – stropnik pri sekciji

forberc – zagon, naprej

forzinger – preddelavec

fosn – žagan les (4 m)

fruhšiht – prva (jutranja) izmena

fudlar – delavec, ki predčasno odide iz jame

gigrle – voziček pri prevozu z vitli

gospodar čela – nadzornik odkopa

grupa, partija – delovna ekipa

hajer – kopač, sposoben rudar

hakl – kavelj

halt – stop, stoj

hangetrip – delati vse z rokami, brez pomoči orodja in strojev

hant lampa – ročna svetilka

holber – podaljšek ravni (železen, lesen)

holcpitler – lesena mušica

hopcug – vlečno-potezna naprava

hunt – vozna enota

iberhang – del nepodprte stene nad glavo

iberlauf – povratni vod

ibranje – nadurno delo

jajce – avtomatizacija pri potopnih črpalkah

kajla – zagozda

kamerad – sodelavec

kamerat – sodelavec

kapa – čelada

kapa – zgornji podboj, stropnik pri sekciji

kašta – naložen les v obliki kocke

keson – vozna enota

ketn cange – verižne klešče

ketna – veriga

ketncug – verižna potezna naprava za dvig vozičkov

kibl – jamsko stranišče

kiblhajer – rudar, odgovoren za stranišča

kislina – ogljikov monoksid (CO)

kišta – zaboj z orodjem

klema – objemka

knap – rudar

knoba – škripec

koln – premog

komašli – golenica

komunala – ekipa, namenjena sanaciji in čiščenju

kontralok – talni lok

krajc – krajnik

krajcnga – križišče

kroca – motika

kupla – turbo sklopka

kuplat – spojiti cevi s stisnjenim zrakom na ročno orodje

kurcšlus – kratek stik

kušer – stropnik pri ročni tesarbi križišč

kuverta – plačilni list

ladati – mašilo, polniti

ladnga – polnilo

ladnga – polniti

ladstuk – palica za polnjenje vrtine z razstrelivom

lajtnga – vod

lambizer – utrujenost, zaspanost

lampa – svetilka

langerca – enoverižni transporter

lata – ozko rezan les

laufer – nekvalificiran delavec

lauštuk – nabijalna palica

lehrhajer – poklicni kopač

lok – element ločnega podporja

luft – zrak

luftmašina – stroj na komprimiran zrak

luftštajger – nadzornik zračenja

maček – ranžirni vlak

magacin – skladišče

manteks (šlauf) – cev za stisnjen zrak

mariahergeben – plača

mašinca – strojček za zategovanje in odtegovanje matic

mitler – na dveh straneh žagan okrogel les (2,5 m)

mitler – okrogli les (3 m)

mitler – vrhač, okrogel smrekov les

mitnemer – prečnik

municija – razstrelivo

nahlas – popuščanje

nahris – povzem

nahšiht – tretja (nočna) izmena

niša – razširitev proge

olm – čelna stena

opava – klasično pridobivanje (»klasika«)

ort – delovišče

pajsštanga – vzvodni drog

partija – skupina

perfleks – klobuk

pes – majhen hidravlični bager na odkopu

pikas – lopata

piker – udarno kladivo

pin – gnezdo

pinštanga – cev za kopanje ležišča stojke

po(filat) – povzet, skopati

pocn – lesena podloga

podn – tla

policaj – jamski policaj (nadzornik)

pon – tir za vozne enote

porajklat – povezati

porer – ročni vrtalni stroj

pormašina – vrtalni stroj

povratna (proga) – odvozna proga odkopa

premz, bremz – slepa proga, izdelana navzgor ali navzdol

prlegnga, pelegan – zadolžitev, zadolžen

prvopisan – vodja delovne skupine

puda – jamska pisarna

puher – roparsko kladivo

pumpa – črpalka

purfl – smodnik

rajda – krivina

rajklat – privezat

raub – demontaža ločnega podporja

raubaje, ropanje – demontaža ločnega podporja

rdeča sobota – delovni dan za določene

rigl – okrogli les (4 m)

rigl – stropnik

rigl – zagozda pri klasični stojki

rina – žleb transporterja

rinka – obroč

ror cange – cevne klešče

skat – gumijasti transporter

sol – razstrelivo kamnitit

šahlc – instalacijski jašek

šaht – rudnik (premogovnik)

šajba – etaža, horizont

šajba – markica (okrogla kovinska ploščica)

šala – dvigalo za transport ljudi

šalter – okence za izplačilo OD

šalterist – stikalist (strežnik mehanizacije)

šarf – viseča dizelska lokomotiva

šiht – dnina

šina – en element viseče tirnice, tir

šlager kišta – zaboj z razstrelivom

šlauf – cev

šlemunga – zapolnjevanje z mivko, pepelom

šloser – ključavničar, strojnik

šmir žajfa – milo za pranje rok

šnepanje – sekundarno miniranje

šnuf – tobak za njuhanje

šoranje – žlebljenje

šorovka – rudarska sekira za žlebljenje

španano – težko delo, hiter tempo dela

špic cange – klešče za stiskanje sidrnih obročkov

špira – razpora

šplintna – varnostna sponka

špricanca – droben premog

šraufciger – izvijač

šremer – zasekač

štajger – nadzornik

štanga – drog

štempl – stojka

številka – pripravsko delovišče

štos – odsek, smerno križišče na čelu, stik med dvema tračnicama

štrafpartija – kaznovana delovna skupina

štrekna – pripravska proga

štromer – elektrikar

štuc – slepi del na odkopu, krajša slepa proga

šuhfeca – nogavica (krpa iz blaga)

šus drot, šusman – detonirna vrvica, strelec

tahanircajg – »orodje za dolgočasenje«, vsak novinec ga spozna

treger – nosilec

ulm – bok proge

untercug – okrogel les žagan na dveh straneh

unterhunt – zelo slabo (zanič)

ušpirat – upreti

vetertir – zračilna vrata

vinta – penjača

višinke – merilec plina

zadihtati – zatesniti

zajbrat – povzeti

zašpirati – podpreti

zenkl – postavljen v smer

zenklanje – uravnavanje smeri

zolika – podkop

zolna – dno vrtine, tla

zumf – močvirnik, zbiralnik za vodo

žajfa – milo

žlota – zračilna cev