Mejniki

Na delovanje in razvoj Premogovnika Velenje so vplivali številni mejniki, ki so zaznamovali tudi razvoj Šaleške doline.