Premogovnik Velenje ima namen objaviti javni razpis »Izvajanje storitev na deponiji premoga (SKLOP 1), področju sanacije ugreznin PSU (SKLOP 2) in pri izvajanju rekultivacije, sanacije in vzdrževanja zemljišč v pridobivalnem prostoru Premogovnika Velenje (SKLOP 3).«

Predviden datum objave je 15. 11. 2023, kjer bo na portalu javnih naročil objavljena vsa dokumentacija in obrazci.

Vse interesente vabimo k spremljanju portala in pregledu dokumentacije.

Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo, po objavi razpisa pa še samo preko portala e-JN.