Rekordni dnevni napredek pri odkopavanju premoga v Premogovniku Velenje

V Premogovniku Velenje smo včeraj, 10. februarja 2021, dosegli nov mejnik pri proizvodnji premoga – rekordni napredek z enega odkopa v enem dnevu. Na odkopu G4/B, ki se nahaja v severnem krilu jame Preloge, smo dosegli 9,4 metra dnevnega napredka, kar je največji dnevni napredek v vsej zgodovini delovanja našega premogovnika. Prejšnji največji napredek smo sicer v Premogovniku Velenje dosegli februarja 2012 in je znašal 8,6 metra.Preberi več

Objavljeno: 11-02-2021

ODLIČNO SODELOVANJE FAKULTETE ZA STROJNIŠTVO IN PREMOGOVNIKA VELENJE

V slovenski znanstveni reviji Strojniški vestnik – Journal of Mechanical Engineering so objavili znanstveni članek z naslovom »Single-step heat treatment for the restoration of the mechanical properties of cold-strained mining support steel 31Mn4«, avtorjev doc. dr. Gorazda Lojena, mag. Janeza Mayerja, prof. dr. Tonice Bončine in prof. dr. Franca Zupaniča. Članek, v katerem so predstavili rezultate raziskovalnega dela za gospodarstvo, je bil objavljen kot vodilni članek z grafično predstavitvijo na naslovnici revije Strojniški vestnik.… Preberi več

Objavljeno: 14-01-2021

Novi predsednik Nadzornega sveta Premogovnika Velenje je mag. Marko Štrigl

Z 12. 1. 2021 je član poslovodstva Holdinga Slovenske elektrarne mag. Marko Štrigl postal predsednik Nadzornega sveta Premogovnika Velenje.

V skladu z delitvijo področij znotraj poslovodstva HSE je iz nadzornega sveta odstopil Uroš Podobnik, ki prevzema druge naloge korporativnega upravljanja. Člana nadzornega sveta PV sta še mag. Marko Bahor in predstavnik zaposlenih Danilo Rednjak.

Objavljeno: 13-01-2021

V letu 2020 smo v proračune prispevali 200 milijonov evrov dajatev

Sporočilo za javnost HSE

V letu 2020 smo v proračune prispevali 200 milijonov evrov dajatev

Družbe iz skupine Holding Slovenske elektrarne so v letu 2020 v državni in lokalne proračune po decembrski oceni skozi dajatve prispevale več kot 215 milijonov evrov. V okviru Holdinga Slovenske elektrarne (HSE), največjega proizvajalca električne energije v Sloveniji, tudi iz obnovljivih virov, delujejo med drugimi družbe Dravske elektrarne Maribor (DEM), ki so največji proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov, Soške elektrarne Nova Gorica (SENG), Termoelektrarna Šoštanj (TEŠ), ki je v letošnjih težkih razmerah epidemije proizvajala tudi do 70 odstotkov vse električne energije v državi, in Premogovnik Velenje, v katerem so ves čas nemoteno dobavljali premog za proizvodnjo električne energije v TEŠ.… Preberi več

Objavljeno: 04-01-2021

Nadzorniki odpoklicali direktorico mag. Mojco Letnik

Nadzorni svet družbe Premogovnik Velenje je na seji, ki je potekala 22. decembra 2020, odpoklical članico poslovodstva družbe, direktorico mag. Mojco Letnik. Odpoklic stopi v veljavo s 1. januarjem 2021. Generalni direktor dr. Janez Rošer do imenovanja člana poslovodstva družbo zastopa samostojno.

Družba in direktorica se razhajata sporazumno in brez krivdnih razlogov. Na zasedanju nadzornikov je bil potrjen sporazum o prenehanju pogodbe o zaposlitvi in ureditvi pravic in obveznosti ob prenehanju delovnega razmerja mag.… Preberi več

Objavljeno: 22-12-2020

PREMOGOVNIK VELENJE V LETU 2020 KLJUB IZREDNIM RAZMERAM ZAGOTAVLJAL NEMOTENO PROIZVODNJO PREMOGA

Premogovniku Velenje je letos kljub izrednim razmeram uspelo zagotoviti nemoteno proizvodnjo premoga, obenem pa je 27. novembra Termoelektrarna Šoštanj s pomočjo našega premoga dosegla rekordno dnevno proizvodnjo električne energije v vsej zgodovini.

Z globalno krizo, ki jo je povzročilaepidemija novega koronavirusa, smo se skoraj celo leto spopadali tudi v Premogovniku Velenje. S številnimi ukrepi, priporočili in navodili tako znotraj podjetja kot tudi na ravni države smo si vsi skupaj močno prizadevali za njegovo zajezitev, kar nam je – vsaj znotraj naše Skupine – v večji meri tudi uspelo, tako da je lahko proizvodni proces potekal čim bolj nemoteno.… Preberi več

Objavljeno: 18-12-2020

Premogovniški gasilci bodo hvaležni za podporo in pomoč

Spoštovani,

raznos gasilskih koledarjev ob zaključku leta in obisk domov je tako za prostovoljna gasilska društva kot tudi za člane in krajane pomembna tradicija. Zbrana denarna sredstva večini društev predstavljajo znaten vir dohodka in zagotavljajo osnovne pogoje za delovanje društva – in naše, seveda, ni nobena izjema. Leto 2020 je bilo za vse nas posebno leto. Zaznamovala ga je epidemija novega koronavirusa, zaradi katerega so bili z namenom njegove zajezitve sprejeti številni ukrepi, med njimi tudi omejitev gibanja ljudi.… Preberi več

Objavljeno: 16-12-2020

Časopis Rudar – Srce naše energije bije za celotno Slovenijo

Leto 2020 se vztrajno izteka. Zagotovo ga lahko označimo kot turbulentno in tudi v prihodnje ne kaže, da bo bistveno drugače. Covid-19 je tisti, ki je še posebej zaznamoval naša življenja in delo. Uči nas, da moramo živeti in delovati odgovorno. Tako je svoje misli v uvodniku zadnje številke časopisa Rudar v letu 2020 strnil generalni direktor Premogovnika Velenje.
Epidemije je močnejša od sv.… Preberi več

Objavljeno: 14-12-2020

Motive za dobrodelni koledar Ženskega rokometnega kluba Velenje posneli tudi v Muzeju premogovništva Slovenije

Ženski rokometni klub Velenje je izdal koledar z dobrodelno noto, ki so ga poimenovali Velenje 2021. Preprosto ime nosi v sebi globoko sporočilo in pravijo, da je to najbolj srčen koledar rudarskega mesta. Julij je mesec v letu, ki ga še posebej zaznamuje premogovništvo, saj takrat praznujejo rudarji, z njimi pa celotna dolina. Posnetek, ki je nastal v Muzeju premogovništva Slovenije, je zato umeščen ravno v ta poletni mesec.… Preberi več

Objavljeno: 11-12-2020