IZŠLE SO ŽE PETE NOVICE O MEDNARODNEM PROJEKTU COALHERITAGE, V KATEREM SODELUJE TUDI PREMOGOVNIK VELENJE

Projekt CoalHeritage, ki je podprt in financiran s strani evropskih projektov za premog in jeklo FRCS (Research Fund for Coal and Steel), je osredotočen predvsem na ohranjanje in promocijo rudarske dediščine kot kulturne dediščine EU.

CoalHeritage je projekt spremljajočih ukrepov RFCS, ki si prizadeva igrati ključno vlogo pri procesu blaženja podnebnih sprememb in omilitvi morebitnih negativnih vplivov, ki jih lahko ta proces ima na lokalne skupnosti in prebivalce v regijah prehoda iz premoga. Projekt vodi konzorcij, ki ga sestavlja šest partnerjev iz petih evropskih držav, s specializiranim znanjem in izkušnjami na področju ohranjanja kulturne dediščine.

V projektu poleg Slovenije sodelujejo priznani strokovnjaki iz Nemčije, Francije, Grčije in Poljske, vanj pa so vključene naslednje družbe: CERTH (koordinator), KOMAG, PREMOGOVNIK VELENJE, BRGM, GIG in DMT-THGA.

Projektna skupina občasno izdaja tudi novice, s katerimi širšo javnost seznanja z delom na projektu. V prilogi so že pete novice, v katerih so predstavljene aktualne aktivnosti projektne skupine. Prelistate jih lahko tudi na tej povezavi.

Aktivnosti projekta lahko spremljate tudi na socialnih omrežjih in spletnih straneh:

FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100094750021179

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/coalheritage-project-eu/

Twitter/X: https://twitter.com/CoalHeritageU

Youtube: https://www.youtube.com/@CoalHeritageEU

Web: https://coalheritageproject.eu/

Objavljeno: 27-05-2024