V Premogovniku Velenje in HTZ Velenje poteka zunanja presoja vodenja sistemov

V Premogovniku Velenje in njegovi hčerinski družbi HTZ, I. P., med 15.–17. aprilom 2024 poteka zunanja presoja vodenja sistemov, ki jo izvaja Slovenski institut za kakovost in meroslovje (SIQ). Obe družbi imata certificirane štiri sisteme vodenja: sistem vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem, vodenja varnosti in zdravja pri delu in obvladovanja premoženja.

Letos v Premogovniku Velenje potekajo redne presoje ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 in ISO 55001:2014 ter obnovitvena presoja ISO 14001:2015. V HTZ Velenje potekajo obnovitvene presoje ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 in ISO 45001:2018 ter redna presoja ISO 55001:2014.

Cilj vsakoletne presoje je ugotavljanje izpolnjevanja zahtev zadevnih standardov, poslovnika kakovosti in ugotovitev izpolnjevanja zahtev certifikacijskega pravilnika za navedene sisteme vodenja. Hkrati preverjamo ukrepe, sprejete po predhodni presoji, in prepoznavamo možnosti za izboljšavo sistemov vodenja.

Objavljeno: 15-04-2024