PREMOGOVNIK VELENJE GOSTI PARTNERJE PROJEKTA REECOL

Premogovnik Velenje med 11. in 12. aprilom 2024 gosti partnerje mednarodnega razvojno-raziskovalnega projekta REECOL – Ekološka sanacija in dolgoročni monitoring rudarskih površin po končanem izkoriščanju (Ecological rehabilitation and long term monitoring of post mining areas), ki je sofinanciran iz Evropskega raziskovalnega sklada za premog in jeklo (RFCS). Projekt se je začel izvajati julija lani in bo trajal do konca leta 2026.

Goste je sprejel direktor Premogovnika Velenje dr. Janez Rošer, ki je uvodoma spomnil, da je bila točno na ta dan, natančneje 11. aprila 1875, pred 149 leti odkrita glavna premogovna plast v Šaleški dolini. “Zato je danes tudi priložnost, da počastimo dolgoletni prispevek Premogovnika Velenje h gospodarskemu in družbenemu razvoju okolja, v katerem deluje. Soočamo se z obdobjem zelenega prehoda in prestrukturiranja celotne SAŠA regije, ki nas vodita k trajnostnemu razvoju in odgovornemu ravnanju do okolja, kar naše sodelovanje v projektu REECOL še posebej poudarja. Skupaj s partnerji si prizadevamo razviti inovativne rešitve za ekološko sanacijo in dolgoročno spremljanje površin po zaključku rudarjenja. Zahvaljujem se vam za vašo prisotnost in prispevek k temu pomembnemu projektu. Verjamem, da bo današnje srečanje prineslo nove ideje, okrepilo obstoječa partnerstva ter odprlo poti za nove priložnosti sodelovanja.”

V okviru dvodnevnega srečanja bodo partnerji pregledali dozdajšnje delo pri projektu in podrobneje opredelili nadaljnje aktivnosti za namen razvoja sodobnih načinov rekultivacije, rehabilitacije in monitoringa degradiranih površin. Predstavili jim bomo stanje in izkušnje Premogovnika Velenje na tem področju. Ogledali si bodo tudi širše območje sanacije ugreznin in obiskali Muzej premogovništva Slovenije.

Premogovnik Velenje je eden izmed enajstih partnerjev, ki predstavljajo raziskovalne ustanove in industrijska podjetja iz petih evropskih držav (Poljske, Češke, Francije, Grčije in Slovenije). Cilj projekta REECOL je vzpostaviti postopke in rešitve za ekološko sanacijo in dolgoročni monitoring rudarskih površin po končanem izkoriščanju. Projekt bo zagotovil novo in inovativno raziskavo z neposrednim in pozitivnim vplivom na premogovne regije v tranziciji ter podprl možnosti trajnostne ekološke sanacije in njeno družbeno-ekološko sprejemljivost.

Več o projektu na povezavi REECOL – Ecological rehabilitation and long term monitoring of post mining areas (komag.eu).

Objavljeno: 12-04-2024