NA OBISKU V PREMOGOVNIKU VELENJE PREDSTAVNIKI UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

V sredo, 3. aprila 2024, sta Premogovnik Velenje obiskala generalni direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Leon Behin ter poveljnik Civilne zaščite za Zahodno štajersko regijo Janez Melanšek, ki je kot podžupan MO Velenje zadolžen tudi za področje zaščite in reševanja v Šaleški dolini. Goste sta sprejela generalni direktor Premogovnika Velenje mag. Marko Mavec in vodja Proizvodnega sektorja Stanislav Amon. Namen obiska je bila predvsem seznanitev gostov z načinom izvajanja reševalne dejavnosti v Premogovniku Velenje in organiziranostjo Jamske reševalne čete, ki letos obeležuje že 117 let. Rudarska reševalna služba Premogovnika Velenje, znotraj katere deluje tudi Jamska reševalna četa, je že vrsto let vključena tudi v republiški sistem Civilne zaščite.

Gostom smo uvodoma predstavili Premogovnik Velenje in Rudarsko reševalno službo ter našo opremo in tehnologijo za reševanje, v nadaljevanju pa so si ogledali tudi rov, ki ga v Premogovniku Velenje uporabljamo za vadbo naših reševalcev in gasilcev. Gostje so bili nad videnim navdušeni, zato je prišlo do pobude, da bi lahko v njem vadili tudi gasilci Gasilske zveze Slovenije.

Premogovniški reševalci delujejo v okviru Rudarske reševalne službe, znotraj katere so trenutno 103 člani. Od tega je 82 aktivnih jamskih reševalcev in 21 drugih članov (oskrbniki, tehnično vodstvo in vodstvo), ki so podpora Rudarski reševalni službi. Svoje aktivnosti izvajajo predvsem v okviru Premogovnika Velenje. V primeru potrebe lahko delujejo tudi v drugih rudniških in jamskih objektih v Sloveniji in tudi v tujini, saj je Rudarska reševalna služba Premogovnika Velenje že vrsto let vključena tudi v sistem Civilne zaščite, ki deluje v okviru Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. 37 članov Jamske reševalne čete Premogovnika Velenje je usposobljenih tudi za uporabo zrakoplovov za potrebe zaščite, reševanja in pomoči.

Poleg jamskih reševalcev za varnost v Premogovniku Velenje (predvsem požarno) skrbi tudi Prostovoljno industrijsko gasilsko društvo Premogovnika Velenje (PIGD PV), ki deluje od leta 1932. PIGD PV danes šteje 52 članov (40 članov in 12 članic), od tega 27 operativnih gasilcev. V okviru Gasilske zveze Šaleške doline deluje kot edino industrijsko gasilsko društvo.

Foto (avtor Slobodan Mrkonjić): Goste sta sprejela generalni direktor Premogovnika Velenje mag. Marko Mavec in vodja Proizvodnega sektorja v PV Stanislav Amon.

Objavljeno: 05-04-2024