NOVA VENTILATORSKA POSTAJA NOP II URADNO ZAGNANA

V četrtek, 14. marca 2024, smo v Premogovniku Velenje uradno zagnali novo Ventilatorsko postajo NOP II, ki je nedvomno eden največjih inženirskih, tehničnih in gradbenih dosežkov te generacije. Z novo ventilatorsko postajo bomo še dodatno zagotavljali varno proizvodnjo premoga v Premogovniku Velenje ter predvsem varnost zaposlenih v jami. Nova ventilatorska postaja bo razbremenila obstoječi ventilatorski postaji v Pesju in Šoštanju ter s tem znatno zmanjšala tudi vpliv na okolje obeh dozdajšnjih ventilatorskih postaj, ki sta v neposredni bližini urbanih mestnih središč. Novo ventilatorsko postajo NOP II sta ob prisotnosti vodje projekta dr. Gregorja Jeromla in drugih članov projekta, uradno zagnala generalni direktor Premogovnika Velenje mag. Marko Mavec in direktor Premogovnika Velenje dr. Janez Rošer.

Večina del pri izgradnji nove Ventilatorske postaje NOP II (VP NOP II) je bila končana decembra lani. Konec minulega leta smo začeli s tehničnim pregledom pred končnim tehničnim prevzemom omenjene ventilatorske postaje, kjer smo opravili komisijski pregled delovišča VP NOP II za čas poskusnega obratovanja do začetka rednega obratovanja.

Gradbena dela na novem jašku in VP NOP II je v celoti izvedla družba RGP. Trboveljska družba Rudis je izvedla montažo strojnih komponent, elektro inštalacije, ki so potrebne za obratovanje ventilatorja pa je izvedla družba Esotech. Za potrebe VP NOP II smo zgradili tudi stikališče NEP NOP II, iz katerega se bosta napajali ventilatorska postaja in vsa ostala oprema, potrebna za obratovanje omenjene ventilatorske postaje. Premogovnik Velenje je skupaj s svojo povezano družbo HTZ Velenje pripravil dovode, objekt stikališča pa je zgradilo podjetje Esotech. Proizvajalec in dobavitelj ventilatorjev pa je nemška družba TLT-Turbo GmbH.

Dr. Gregor Jeromel, vodja raziskav in projektiranja v Premogovniku Velenje ter vodja projekta NOP II: »Danes je za vse nas, ki smo sodelovali pri projektu izgradnje nove Ventilatorske postaje NOP II, pomemben dan, saj smo uspešno zaključili z vsemi deli in ventilatorsko postajo tudi uspešno zagnali. Pri projektu so sodelovali številni sodelavci iz Premogovnika Velenje, HTZ Velenje in RGP ter zunanji strokovnjaki iz Slovenije in tujine. Vsem članom projekta se iskreno zahvaljujem za njihov trud in prispevek, saj brez odličnega timskega dela, ki je bil vseskozi nekakšen standard, tako zahtevnega projekta najbrž ne bi uspešno zaključili. Upam, da bo VP NOP II služila svojemu namenu ves čas delovanja Premogovnika Velenje in tudi kasneje v fazi njegovega zapiranja. Predvidevamo, da bo ta objekt predzadnji, ki ga bomo likvidirali v času zapiralnih del. Po naših okvirnih ocenah bo VP NOP II delovala še najmanj trideset let.«

Dr. Janez Rošer, direktor Premogovnika Velenje: »Projekt izgradnje Ventilatorske postaje NOP II je bil nedvomno izziv za našo generacijo, saj nihče od nas ni sodeloval pri prejšnjih tovrstnih projektih. Obe obstoječi ventilatorski postaji v Pesju in Šoštanju sta bili zgrajeni in dani v pogon pred več kot štiridesetimi leti. Vsem, ki so sodelovali na tem izjemnem projektu se v imenu poslovodstva Premogovnika Velenje iskreno zahvaljujem. Prvi zagon VP NOP II je stekel brezhibno in skladno s pričakovanji, prepričan sem, da bo tako tudi ves čas njenega delovanja.«

Celoten objekt Ventilatorske postaje NOP II z vsemi napravami dosega visoke in sodobne standarde (BAT tehnologija), ki bodo v osnovi zagotavljali predvsem varno proizvodnjo premoga in varnost zaposlenih v Premogovniku Velenje. Ob tem velja izpostaviti tudi visoko energetsko učinkovitost objekta in njegovo posredno zmanjšanje vpliva na okolje. Namreč z lokacijo nove ventilatorske postaje, ki je umeščena na deponiji premoga, torej na industrijskem območju kjer ni stanovanjskih objektov, bomo znatno zmanjšali okoljski vpliv na lokacijah obeh dozdajšnjih ventilatorskih postaj v Pesju in Šoštanju.

Prezračevanje jam Premogovnika Velenje je eden ključnih elementov v procesu proizvodnje premoga, saj zagotavlja zakonsko sprejemljive koncentracije posameznih jamskih plinov in s tem obratovalno zanesljivost proizvodnje. Sistem prezračevanja jam v Premogovniku Velenje z vključitvijo VP NOP II po novem obratuje s tremi ventilatorskimi postajami, in sicer z Ventilatorsko postajo Šoštanj, Ventilatorsko postajo Pesje in novo Ventilatorsko postajo NOP II, ki se nahaja v neposredni bližini deponije premoga in bo nekoč nadomestila ventilatorsko postajo v Pesju.

V optimizacijo prezračevalnega sistema nas sili razvoj jame. Prezračevanje se bo še naprej izvajalo preko VP Šoštanj, objekt VP Pesje z jaškom in s pripadajočimi navezovalnimi progami pa bo nadomestil sistem zračenja preko zračilnega jaška NOP II, ki omogoča krajše zračilne poti, izpust izrabljenega zraka na lokaciji, oddaljeni od urbanih okolij, s čimer bomo znižali emisije vonjav in precej zmanjšali neprijetne vonjave iz zračilnih jaškov, zračilni objekti pa bodo locirani izven območij, kjer se bodo odražali dinamični vplivi odkopavanja. Zaradi navedenega je tudi tveganje za izpad proizvodnje mnogo manjše.

Objavljeno: 18-03-2024