PREMOGOVNIK VELENJE AKTIVNO VKLJUČEN V MEDNARODNI PROJEKT HESS – HIBRIDNO SHRANJEVANJE ENERGIJE Z UPORABO PORUDARSKE INFRASTRUKTURE

Evropska unija s svojimi programi in skladi skrbi tudi za razvoj in prestrukturiranje premogovništva. Raziskovalni sklad za premog in jeklo (RFCS) je namenjen sofinanciranju projektov s področja jekla in premoga. Premogovniku Velenje je omenjeni sklad februarja 2023 odobril tri projekte – promocijskega »Ohranjanje in promocija dediščine premogovništva kot evropske kulturne dediščine« ter dva raziskovalna: »Ekološka sanacija in dolgoročni monitoring« ter »Hibridno shranjevanje energije z uporabo porudarske infrastrukture (HESS)«.

Premogovnik Velenje tako kot partner v mednarodnem projektu HESS sodeluje od sredine leta 2023. Skupaj s partnerji s Poljske in Češke, ki prihajajo iz industrijskih, raziskovalnih in akademskih branž, se projektna skupina ukvarja z raziskavami in razvojem možnosti za shranjevanje energije v različnih oblikah v rudarski infrastrukturi po zaključku odkopavanja. Projekt traja 36 mesecev, torej do leta 2026. Celotna vrednost projekta znaša dobra 2,2 milijona evrov, od tega je delež Premogovnika Velenje približno 185.000 evrov. Projekt je 60-odstotno sofinanciran s strani Evropske komisije.

»V okviru projekta se izvajajo tehnično-ekonomske analize za postavitve pilotnih hibridnih sistemov za shranjevanje energije na način, da se uporabi obstoječa rudarska infrastruktura. Trenutno presojamo možnosti za sekundarno uporabo jamskih prog, jaškov ter ostalih rudarskih prostorov. Prvi sklop projekta smo že zaključili s preliminarnim tehničnim poročilom, ki obravnava možne izbire objektov, s katerimi razpolaga posamezni projektni partner,” je izpostavil vodja projekta v Premogovniku Velenje dr. Sergej Jamnikar in dodal, da bo v nadaljevanju projekta narejena analiza in modeliranje možnosti uporabe različnih tehnologij za shranjevanje energije kot črpalne gravitacijske elektrarne, hidroelektrarne, stiskanje zraka oz. plinov in termalno shranjevanje energije.

Na osnovi rezultatov analiz in modeliranja bo za posamezne partnerje pri projektu določena tudi možnost izrabe (obstoječe) geotermalne energije ter potencialno shranjevanje CO2 in preučena možnost integracije z nacionalnimi električnimi omrežji.

“Sodelovanje pri tovrstnih projektih je za Premogovnik Velenje izjemnega pomena, saj poleg tehničnih znanj pridobivamo tudi znanja o možnosti sekundarne uporabe rudarske infrastrukture ter ostalih dejavnostih, ki nastajajo po zaključenem pridobivanju premoga. Predvsem slednje bo za naše podjetje še toliko pomembnejše, saj v veliki meri pripomorejo k boljšemu in lažjemu prehodu iz premogovništva v druge dejavnosti in na ta način tudi k ohranjanju delovnih mest ter primernega ekonomsko-socialnega položaja zaposlenih,” je še povedal dr. Sergej Jamnikar.

Objavljeno: 20-02-2024