PREMOGOVNIK VELENJE PARTNER PROJEKTA REECOL – EKOLOŠKA SANACIJA IN DOLGOROČNI MONITORING RUDARSKIH POVRŠIN PO KONČANEM IZKORIŠČANJU

Premogovnik Velenje je tudi v letu 2023 uspešno sodeloval pri prijavah mednarodnih projektov na Evropski raziskovalni sklad za premog in jeklo (RFCS). S strani evropske komisije je bil odobren razvojno-raziskovalni projekt REECOL – Ecological rehabilitation and long term monitoring of post mining areas (Ekološka sanacija in dolgoročni monitoring rudarskih površin po končanem izkoriščanju), ki se je začel izvajati julija lani in katerega partner je tudi Premogovnik Velenje.

Premogovnik Velenje je eden izmed enajstih partnerjev, ki predstavljajo raziskovalne ustanove in industrijska podjetja iz petih evropskih držav. Cilj projekta REECOL je vzpostaviti postopke in rešitve za ekološko sanacijo in dolgoročni monitoring rudarskih površin po končanem izkoriščanju. Projekt bo zagotovil novo in inovativno raziskavo z neposrednim in pozitivnim vplivom na premogovne regije v tranziciji ter podprl možnosti trajnostne ekološke sanacije in družbeno-ekološko sprejemljivostjo. Projekt bo trajal do konca leta 2026.

Več o projektu na povezavi REECOL – Ecological rehabilitation and long term monitoring of post mining areas (komag.eu).

Objavljeno: 31-01-2024