PREMOGOVNIK VELENJE IN HTZ VELENJE PRIDOBILA CERTIFIKAT ZA STANDARD ISO 55001:2014 ZA SISTEM VODENJA ZA UČINKOVITO UPRAVLJANJE PREMOŽENJA

Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje (SIQ) je 23. in 24. novembra 2023 v Premogovniku Velenje in njegovi povezani družbi HTZ, I. P., Velenje izvedel drugi del certifikacijske presoje po sistemu obvladovanja premoženja AM (Asset Management) in ugotovil skladnost delovanja obeh družb skladno z zahtevami standarda ISO 55001:2014. Na podlagi omenjenih ugotovitev je SIQ pripravil Poročilo o izvedeni presoji, Komisija za certificiranje sistemov vodenja pa je Premogovniku Velenje in HTZ podelila certifikata.

V Premogovniku Velenje in njegovi povezani družbi HTZ Velenje smo v letu 2021 začeli s projektom obvladovanja premoženja, s katerim želimo povečati ustvarjanje vrednosti iz premoženja.

“V okviru projekta so bili sprejeti postopki in dokumenti, ki nadgrajujejo in sistematizirajo povezave obstoječih poslovnih procesov s procesom obvladovanja premoženja HSE in skupine HSE za želeno uravnoteženje stroškov, tveganj ter učinkovitosti in uspešnosti fizičnih premoženj proizvodne infrastrukture v vseh fazah njihovega življenjskega cikla,” je izpostavil generalni direktor Premogovnika Velenje mag. Marko Mavec in dodal, da je standard ISO 55001 ključno orodje za organizacije, ki želijo doseči učinkovito upravljanje s premoženjem. “Z njegovo uvedbo lahko organizacije optimiziramo svoje poslovanje, zmanjšamo tveganja, izboljšamo trajnostno delovanje in povečamo preglednost ter odgovornost. Skladnost s tem standardom ni koristna le za organizacijo, temveč tudi za njene deležnike in okolje. ISO 55001 je postal nepogrešljiv standard za organizacije v današnjem digitaliziranem poslovnem okolju.”

Objavljeno: 12-12-2023