70 let časopisa Rudar

Pisalo se je leto 1953, ko je 1. januarja izšla prva številka glasila sindikata Rudnika lignita Velenje. Ime časopisa je bilo Velenjski rudar in je bil prvi časopis, ki se je pri svojem poročanju omejil le na Šaleško dolino. Njegov prvi urednik je bil Zdenko Furlan. Častitljivi jubilej so v Premogovniku Velenje obeležili v četrtek, 9. novembra 2023, v Muzeju premogovništva Slovenije v Velenju. Na slavnostni dogodek so organizatorji povabili tudi nekdanje urednike, novinarje, oblikovalce in druge ustvarjalce tega časopisa. Ti so si ob koncu uradnega dela prireditve ogledali še razstavo v Beli garderobi muzeja, postavljeni ob tej priložnosti, prejeli pa so tudi posebno, jubilejno številko Rudarja, ki je izšla ob njegovi 70-letnici. Dogodka sta se udeležila tudi župana Mestne občine Velenje Peter Dermol in Občine Šoštanj Boris Goličnik.

“Najbrž se snovalci prve številke Rudarja pred sedemdesetimi leti niso zavedali, da bodo »ustvarili« lokalni časopis z najdaljšo tradicijo v Šaleški dolini, so pa v velenjskem rudniku že takrat zelo dobro vedeli, kako pomembno je obveščanje zaposlenih,” je v uvodniku v jubilejni izdaji posebne številke Rudarja zapisal generalni direktor Premogovnika Velenje mag. Marko Mavec in dodal, kako pomembno je, da ljudje dobijo prave informacije in da jih dobijo pravočasno. “Pa ne le o delovanju podjetja, ampak tudi o drugih področjih življenja, ki jih zanimajo. Tako so glasilo, ki so ga poimenovali Velenjski rudar, že v tistih začetnih letih poleg zaposlenih redno prebirali tudi na širšem področju Šaleške doline.”

V svojem govoru zbranim gostom pa je mag. Marko Mavec dodal, da je Rudar časopis, ki se bo za vedno zapisal v zgodovino velenjskega Premogovnika, obenem pomnik delovanja podjetja, našega razvoja, dosežkov, hkrati pa priča in govori o naših koreninah, prednikih, skupni zgodovini, spominih in vrednotah. “Rudar že sedem desetletij prinaša zanimive teme, ki so odraz dogajanja v podjetju, predstavlja rezultate, koristne informacije, pa tudi zaposlene, za katere je prav, da jih bolje spoznamo. Radosti me, da Rudar raste v podjetju, kjer zna sedanjost podajati roko tradiciji.”

Rudar izhaja v nakladi 2.000 izvodov. Letno izide do 6 številk, po potrebi tudi posebne številke, v formatu A4 in obsegu od 32 do 56 strani. Prejemajo ga zaposleni v Skupini, člani Kluba upokojencev SPV ter nekatere lokalne in državne institucije. Časopis Rudar je na voljo na spletni povezavi http://www.rlv.si/si/za-medije/rudar/427, vse številke so na voljo tudi v digitalni obliki.

Oktobra lani smo v Premogovniku Velenje uvedli novo celostno grafično podobo družbe, s katero se vračamo nazaj h koreninam. V celotni identiteti naše prenovljene blagovne znamke spet prevladuje zelena barva, ki je tudi naša stanovska barva, obenem pa ponazarja usmerjenost Premogovnika Velenje ter celotne Skupine PV in HSE v vse bolj zelene in okolju prijazne rešitve. Novi podobi sledi tudi interno glasilo Rudar.

Da v podjetju dajemo veliko poudarek notranjemu komuniciranju, dokazujejo tudi številni drugi interni mediji. Poleg časopisa Rudar zaposlene obveščamo tudi preko Novic, intraneta, spletnih strani, videostrani in v zadnjem desetletju vse več tudi preko socialnih omrežij Facebook, LinkedIn, Instagram, Twiter/X in Youtube. Vse od 22. oktobra 1975 pa lahko delavci velenjskega premogovnika poslušajo oddaje tudi iz domačega studia. Tedaj je namreč začela delovati t. i. razglasna postaja, danes interni radio.

Iz zgodovine:

Prva številka časopisa, ki je bil glasilo sindikata Rudnika lignita Velenje, je izšla 1. januarja leta 1953. Ime časopisa je bilo Velenjski rudar in je bil prvi časopis, ki se je pri svojem poročanju omejil le na Šaleško dolino. Njegov prvi urednik je bil Zdenko Furlan.

Časopis je izhajal enkrat mesečno, konec leta 1957 pa je začasno prenehal izhajati do začetka maja leta 1960, ko so ga ponovno obudili v življenje, iz svojega imena pa je takrat izpustil pridevnik »velenjski« in se je odtlej imenoval Rudar. Še vedno je bil glasilo »delovnega kolektiva Rudnika lignita Velenje«, čeprav je vseskozi pisal tudi o dogajanju na celotnem področju Šaleške doline. Časopis je izhajal občasno, od svoje pete številke dalje maja 1961 pa je izhajal enkrat mesečno v zelo različnem obsegu.

17. aprila 1965 je izšla zadnja številka Rudarja kot glasila delovnega kolektiva Rudnika lignita Velenje, saj je občinski odbor SZDL Velenje ustanovil lastno glasilo – Šaleški rudar. Pod tem imenom je izhajal do leta 1972, ko se je preimenoval v »Naš čas« in se tako imenuje še danes. Iz štirinajstdnevnika je po letu dni postal tednik.

Takoj po ustanovitvi Šaleškega rudarja so v Premogovniku začeli izdajati Informator, občasno glasilo Službe za informiranje kolektiva RLV, leta 1967 pa so se odločili za ponovno redno izdajanje lastnega glasila – imenovalo se je Samoupravljanje, ki je maja 1973 kot glasilo kolektiva Rudnika lignita Velenje dobilo novo – staro ime Rudar in ga obdržalo vse do danes.

Objavljeno: 09-11-2023