TAKTIČNA GASILSKA VAJA V PREMOGOVNIKU VELENJE

V Premogovniku Velenje vsako leto izvedemo taktično gasilsko vajo. Tokrat je ta potekala v torek, 7. novembra 2023, na objektu Ventilatorska postaja Pesje. Poleg Prostovoljnega industrijskega gasilskega društva Premogovnika Velenje so v vaji sodelovali še Prostovoljno gasilsko društvo Velenje, Nujna medicinska pomoč Zdravstvenega doma Velenje in Policijska postaja Velenje. 

Predpostavka vaje je bila, da je ob 14.30 prišlo do požara v notranjem delu objekta Ventilatorske postaje Pesje. Požar je nastal zaradi okvare ležaja na ventilatorju, ki izsesava zrak iz jame Premogovnika Velenje. Prisotnim osebam, ki so želeli pogasiti začetni ogenj, to ni uspelo, zaradi česar so morale posredovati gasilske enote.

Vse, ki so sodelovali v taktični vaji, je ob koncu pozdravil generalni direktor Premogovnika Velenje mag. Marko Mavec: “Pri našem delu je izjemno pomembno, da imamo poleg dobro izurjene Rudarske reševalne službe, ki skrbi za varnost zaposlenih v primeru izrednih dogodkov v podzemnem delu premogovnika, tudi dobro izurjeno gasilsko moštvo. Cenimo vaš trud in pripravljenost, da ne oklevate, ko je potrebno s svojim znanjem in z opremo priskočiti na pomoč. Zavedamo se, kako častno in plemenito je vaše delo. Z njim nam kažete, da smo ljudje še vedno pripravljeni pomagati sočloveku.”

Mag. Mavec je izpostavil še, kako se je odzivnost gasilcev in pripravljenost pomagati še posebej nazorno pokazala tudi ob julijskih neurjih in avgustovskih poplavah v Sloveniji, “saj praktično ni bilo okoliša v naši dolini in tudi znotraj regije, kjer ne bi sodelovali, intervenirali ali pomagali. Hvala vsem skupaj in vsakomur posebej – tudi v imenu vseh sodelavk in sodelavcev, ki ste jim tako nesebično priskočili na pomoč. Vaše delo je neprecenljivo in z vsemi močmi ter sredstvi, ki bodo na voljo, se bomo trudili, da vam omogočimo potrebno opremo ter vse, kar potrebujete pri svojem delu.”

Korenine Prostovoljnega industrijskega gasilskega društva Premogovnika Velenje segajo v leto 1932; v okviru Gasilske zveze Šaleške doline deluje kot edino industrijsko gasilsko društvo. Danes šteje 47 članov (35 članov in 12 članic), od tega 23 operativnih gasilcev in 11 gasilcev pripravnikov. Razvijali in modernizirali so se skupaj z razvojem Premogovnika. Razpolagajo s prevoznim sredstvom za izvajanje gašenja MAN GVC 24/50, za prevoz moštva je na voljo kombi GVM1. V zadnjih letih so veliko sredstev investirali v nakup gasilske tehnike, zato je redno izobraževanje in usposabljanje članov nujno potrebno. V sodelovanju s Službo za varnost in zdravje pri delu PV vsako leto organizirajo taktične vaje na območju podjetij Skupine Premogovnik Velenje. Nekatere izvajajo sami, k sodelovanju pa povabijo tudi sosednja društva, ki tako spoznavajo objekte Premogovnika. Izjemno pomemben del njihovih nalog so preventivni pregledi in požarne straže za celotno Skupino PV. V društvu delujejo štiri tekmovalne desetine, ki se uspešno udeležujejo tekmovanj Gasilske zveze Slovenije, kot industrijsko društvo pa imajo vsakoletna tekmovalna in prijateljska srečanja z drugimi industrijskimi društvi v energetiki in rudarstvu v Sloveniji, imenovana GERES.

Objavljeno: 07-11-2023