PROJEKT RECISOM – RECIKLIRANJE SONČNIH MODULOV, KATEREGA PARTNER JE DRUŽBA HTZ VELENJE – MED NAJBOLJŠIMI PROJEKTI UNIVERZE V MARIBORU

Hčerinska družba Premogovnika Velenje HTZ Velenje je partner projekta RECISOM – recikliranje sončnih modulov, ki je bil predstavljen 13. oktobra 2023 na Rektoratu UM v okviru operacije »Študentski izzivi Univerze v Mariboru (NOO)« v letu 2023. Med enajstimi predstavljenimi projekti, ki so bili razpisani na različnih področjih glede na vire sofinanciranja in jih je izvajala Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru, se je projekt RECISOM uvrstil med najboljše tri in na koncu dosegel odlično drugo mesto.

Projektna naloga RECISOM – recikliranje sončnih modulov je nastala v sodelovanju med Fakulteto za energetiko Univerze v Mariboru in družbo HTZ Velenje.

“Vzajemno sodelovanje študentov, delovnega in pedagoškega mentorja je bilo ključno za to, da se je projekt uvrstil med najboljše tri predstavljene projekte in na koncu dosegel odlično drugo mesto,” je povedal generalni direktor HTZ Velenje mag. Damijan Kanduti. “Cilj projekta je bil pregled možnosti recikliranja sončnih modulov, SWOT in ekonomska analiza, ki nam bo v pomoč pri nadaljnjih odločitvah v okviru strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij. Ena izmed možnosti za nadomestitev obstoječih aktivnosti je izvajanje recikliranja sončnih modulov oz. električne in elektronske opreme v skladu z direktivami Evropske unije.”

Namen tovrstnih projektnih nalog je povezovanje visokošolskega sistema z gospodarstvom in negospodarstvom ter družbenim okoljem. Študentje na ta način pridobijo dodatna znanja, kompetence in praktične izkušnje, kar jim omogoča lažji prehod iz študija na trg dela. Delovni mentor projekta je bil Izidor Merkač iz družbe HTZ Velenje, sodelovali pa so študentje s Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru, Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo ter Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko.

Celotna Skupina Premogovnik Velenje se bo tudi v prihodnje vključevala v podobne projekte, saj se v sklopu prestrukturiranja in prehoda v brezogljično družbo vse bolj osredotoča na zelene in okolju prijazne tehnologije.

Foto: projektni arhiv

Objavljeno: 20-10-2023