HTZ Velenje sodeloval v projektu za recikliranje sončnih modulov

V petek, 7. julija 2023, je v velenjski izpostavi Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru, ki deluje na območju MIC Velenje, potekala predstavitev rezultatov izvedenih projektov za študijsko leto 2022/23. Projekti, ki so razpisani iz različnih virov sofinanciranja in jih je izvajala Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru, povezujejo visokošolski sistem z gospodarstvom ter z negospodarskim in neprofitnim sektorjem, vanje pa so poleg študentov vključeni pedagoški in delovni mentorji oziroma strokovni sodelavci iz lokalnega ali regionalnega okolja. V enem izmed razpisanih projektov je sodelovala tudi premogovniška hčerinska družba HTZ Velenje, in sicer s projektom RECISOM – Recikliranje sončnih modulov.

V projektu Recikliranje sončnih modulov so se študentje omejili na možnost vnovične uporabe električne in elektronske opreme po koncu življenjske dobe; v konkretnem primeru gre za reciklažo sončnih modulov, ki so glavni del sončnih elektrarn.

Pri vse večji uporabi sončnih elektrarn se upravičeno sprašujemo, kam s sončnimi moduli ter drugo elektronsko in mehansko opremo elektrarne po koncu njene življenjske dobe. Recikliranje sončnih modulov je zagotovo ena izmed najboljših rešitev, saj s tem zagotovimo krožno gospodarstvo že na osnovi produkta – sončnih modulov.

Kako poteka način recikliranja, kaj vse lahko recikliramo in do katere stopnje lahko pridemo s ponovno uporabo materialov, je s pomočjo pedagoškega mentorja in delovnega mentorja preučevala skupina študentov Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru. Delovni mentor je bil Izidor Merkač iz družbe HTZ Velenje. Cilj projekta je bil poiskati odgovore na zastavljena vprašanja, pri tem pa so bila združena znanja s področja energetike, kemije in ekonomije.

Projektno delo je potekalo v treh sklopih. V prvem sklopu so študentje pregledali zakonodajo, direktive in ukrepe, ki se navezujejo na recikliranje sončnih modulov po koncu njene življenjske dobe. V drugem sklopu je sledil pregled tehnologij, ki obstajajo v svetu in so namenjene recikliranju sončnih modulov. V zadnjem sklopu so bili narejeni analiza in drugi ekonomski kazalniki, ki prikazujejo stroške recikliranja sončnih modulov ter kaj ti pomenijo za samo investicijo v sončno elektrarno.

Na predstavitvi projektov je bil prisoten tudi generalni direktor družbe HTZ Velenje mag. Damijan Kanduti, ki je na koncu podal nekaj zaključnih misli: »Vidik povezovanja visokošolskega sistema z gospodarstvom in negospodarstvom ter neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju se mi zdi izredno pomemben. To naše skupno delo in današnje predstavitve so lahko zgled in primer dobre prakse. V imenu Skupine Premogovnik Velenje in družbe HTZ Velenje se študentom, profesorjem in mentorjem zahvaljujem za opravljeno delo na projektu.«

Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru že več let zapored izvaja različne energetske projekte, preko katerih povezuje visokošolski sistem z gospodarstvom. Po njihovih zagotovilih bodo s tem nadaljevali tudi v prihodnje, v projekte pa se bomo smiselno vključevali tudi v Premogovniku Velenje in naših hčerinskih družbah, saj se celotna Skupina Premogovnik Velenje v sklopu prestrukturiranja in prehoda v brezogljično družbo vse bolj osredotoča na zelene in okolju prijazne tehnologije.

Objavljeno: 13-07-2023