Družba PLP, Lesna industrija, pridobila certifikat SURE in vzpostavila sistem trajnostnega ravnanja z lesno biomaso

V premogovniški hčerinski družbi PLP, lesna industrija, so aprila letos pridobili certifikat SURE (SUstainable REsources), s katerim v podjetje vpeljujejo trajnostno ravnanje z lesno biomaso. To je pomemben korak za družbo, saj vodstvo in zaposleni s tem odražajo zavezanost k trajnostnemu upravljanju podjetja in skrbi za okolje.

Z vzpostavitvijo sistema SURE zasledujejo v družbi skladnost z Direktivo (EU) 2018/2001 (RED II). Ta določa politične cilje, s katerimi želijo države članice EU do leta 2030 znatno povečati delež obnovljive energije pri porabi energije. »Uporaba biomase kot obnovljive surovine bo pri tem igrala pomembno vlogo,« poudarja direktor družbe PLP, lesna industrija, Damjan Lesnjak. »Zlasti uporaba lesa za proizvodnjo električne energije in toplote lahko pomembno zmanjša emisije CO2, ki nastajajo pri proizvodnji energije. Uporaba lesnih ostankov, odpadkov in gozdne biomase v energetskem sektorju se bo v prihodnosti povečevala, vendar pa je to pogojeno s trajnostnim upravljanjem lesne biomase in z njeno odgovorno uporabo v vrednostni verigi do pretvorbe v električno energijo ali toploto. Tveganja, povezana s pretirano uporabo razpoložljivega potenciala v gozdu ali z razvojem škodljivih bilanc toplogrednih plinov, je treba za zagotovitev trajnostne uporaba lesa za energetske namene odpraviti že na začetku.«

Evropska unija je v direktivi (EU) 2018/2001 sprejela tovrstne zahteve trajnosti za proizvodnjo električne energije in toplote iz biogoriv, ki jih morajo izpolnjevati gospodarski subjekti. Dobro prostovoljno shemo obravnavajo kot posebej primeren način zagotavljanja dokazila o skladnosti na objektiven, transparenten in verodostojen način. Sistem SURE je takšna vrsta prostovoljne sheme, ki pretvarja zahteve RED II v praktično verifikacijsko shemo za trg in zagotavlja skladnost.

Na trgu žagarskih produktov, na katerem deluje tudi PLP, lesna industrija, je v zadnjih letih prisotna izredno močna konkurenca. Za konkurenčnost in obstoj žagarskih podjetji je tako pomembno zagotavljanje maksimalnega možnega izkoristka materiala, vključno z lesnimi ostanki oziroma biomaso. S tem namenom v PLP pričakujejo, da bo pridobitev certifikata SURE njihovemu podjetju prinesla nove poslovne priložnosti in hkrati boljši (ekonomski) izkoristek potenciala surovine.

»Certifikat SURE nam je uspelo pridobiti po večmesečnem procesu preverjanja, ki je vključeval oceno naših nabavnih, proizvodnih in prodajnih procesov, uporabe virov ter skrbi za varnost in dobrobit zaposlenih. S pridobitvijo certifikata SURE se uvrščamo med zgolj ducat podjetij, ki so v Sloveniji do zdaj pridobila ta certifikat,« je še izpostavil direktor družbe Damjan Lesnjak.

Družba PLP, lesna industrija, je zagotovo eno izmed vodilnih žagarskih podjetij v regiji, ki si prizadeva za trajnostni razvoj. Pridobitev certifikata SURE jih še dodatno spodbuja k nadaljnjemu razvoju in izboljšavam na področju trajnostnega razvoja. Tudi v prihodnje se bodo osredotočali na uporabo najboljših praks in inovativnih rešitev za zmanjšanje vpliva na okolje ter zagotavljanje trajnostnega razvoja podjetja.

Objavljeno: 18-05-2023