V PREMOGOVNIKU VELENJE SKLEPNI DEL AKCIJE INOVATOR LETA 2022

V Premogovniku Velenje smo v četrtek, 20. aprila 2023, v prostorih Muzeja premogovništva Slovenije na sklepnem delu akcije Inovator leta 2022 počastili najuspešneje v inovacijski dejavnosti. Podelili smo nagrade najboljšim promotorjem, najboljšim inovatorjem po točkah in izračunu enkratnih nagrad ter najboljšim organizacijskim enotam po točkah. Prisotne sta nagovorila direktor Premogovnika Velenje dr. Janez Rošer in vodja inovacijske dejavnosti v Skupini Premogovnik Velenje Žiga Jelen.

V akciji, ki sta jo že trinajsto leto zapored izvedla Premogovnik Velenje in hčerinska družba HTZ Velenje smo počastili najuspešnejše v letu 2022. “Inovativno razmišljanje v Skupini Premogovnik Velenje ni iznajdba današnjega trenutka. V naši osnovni dejavnosti, ki poteka nekaj sto metrov pod zemljo, smo vselej stremeli k izboljšavam in humanizaciji delovnih procesov, zato so morali že naši predhodniki razmišljati inovativno,” je uvodoma dejal direktor Premogovnika Velenje dr. Janez Rošer. “V Premogovniku si zelo prizadevamo za to, da bi spodbudili ustvarjalnost in inovativnost zaposlenih v celotni Skupini. Če se ozremo v preteklost, je bilo 148 let delovanja našega premogovnika zelo produktivno, razvojno usmerjeno in ustvarjalno. Prav naše, skoraj stopetdesetletne izkušnje, znanje naših inženirjev, naša oprema, ki je vedno pogosteje plod lastnega inženirskega znanja, so pripomogli k temu, da je Premogovnik Velenje danes eden najsodobnejših premogovnikov za podzemno pridobivanje premoga na svetu.”

Največja prelomnica inovativnosti se je v jamskem procesu zgodila že v sedemdesetih letih minulega stoletja, ko smo v proces pridobivanja premoga vpeljali sodobno tehnologijo, eden najpomembnejših zgodovinskih mejnikov na področju inovativnosti pa je bil dosežen leta 1988, ko smo dokončno s klasičnih odkopov prešli na mehanizirane odkope: “Z lastnim znanjem in sistematičnim iskanjem najprimernejše in varne metode za odkopavanje debelih slojev premoga smo uvedli popolnoma mehanizirano širokočelno odkopno metodo, ki je danes poznana kot Velenjska odkopna metoda in je ime Premogovnika Velenje ponesla v svet. Zanjo smo leta 2007 prejeli tudi nagrado Inženirske zbornice Slovenije za inovativnost.” Dr. Rošer se je v svojem nagovoru dotaknil tudi energetske krize: “Energetsko krizo, v kateri smo, jemljimo kot priložnost, kar pred nas vse postavlja še toliko večje izzive. V zahtevnih časih je še pomembnejše, da smo inovativni. Vsaj za ključna delovna mesta je pomembno inovativno delo, saj ustvarja izvirne rešitve, ki podjetje postavijo korak pred konkurenco.”

Vodja inovacijske dejavnosti v Skupini Premogovnik Velenje Žiga Jelen meni, da soinovacijske ideje tiste napredne misli, ki prežemajo naš um in ustvarjajo željo po reševanju majhnih in velikih problemov: “Predvsem pa je resnična vrlina inoviranja v naši sposobnosti, da izkoristimo svojo ustvarjalnost in jo uporabimo za rešitve v resničnem svetu. Za mnoge inovatorje je svoboda, ki je stalno prisotna v celotnem procesu inoviranja, tista, kjer se pokaže pravo zadovoljstvo.” Svoj nagovor je zaključil z besedami:Inovirajmo danes za boljši jutri.”

Nagrade za svoj trud so prejeli inovatorji in promotorji, ki so bili v letu 2022 najboljši. Promotorji: tretjeuvrščeni Miha Kvartič, drugouvrščeni Aleš Britovšek in prvouvrščeni Simon Korošec. Inovatorji po točkah: tretjeuvrščeni Blaž Prislan, drugouvrščeni Borut Ramšak ter prvouvrščeni Sašo  Tajnik. Inovatorji v kategoriji enkratna nagrada: tretjeuvrščeni Matic Mlakar, drugouvrščeni Borut Ramšak, prvouvrščeni Sašo Tajnik. Organizacijske enote po točkah: tretje mesto Elektro dejavnost družbe HTZ Velenje, drugo mesto Strojna dejavnost družbe HTZ Velenje in prvo mesto OUTN Strojni del družbe HTZ Velenje.

Na razpis Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice smo tudi v tem letu prijavili eno inovacijo, in sicer HYPMOS (Hibridni model za napoved dinamičnega posedanja površine).

Objavljeno: 25-04-2023