HTZ Velenje ima novo vodstvo

Družba HTZ Velenje, I. P., d. o. o., ki je največja povezana družba v Skupini Premogovnik Velenje, ima novega generalnega direktorja. Od ponedeljka, 17. 4. 2023 dalje, družbo samostojno vodi in zastopa mag. Damijan Kanduti. Novi generalni direktor je imenovan za obdobje štirih let.

Mag. Damijan Kanduti je po izobrazbi magister znanosti s področja tehniškega varstva okolja. Od leta 1991 je zaposlen v Skupini Premogovnika Velenje, na različnih vodstvenih pozicijah. V obdobju 2001–2004 je že bil zaposlen v družbi HTZ Velenje, in sicer kot pomočnik direktorja in nato še kot komercialni direktor. Zadnjih petnajst let je opravljal funkcijo direktorja v premogovniški hčerinski družbi PLP, lesna industrija, d. o. o.

Objavljeno: 17-04-2023