SONČNA ELEKTRARNA PRAPRETNO V ENEM LETU DELOVANJA PRESEGLA PRIČAKOVANO PROIZVODNJO

Sončna elektrarna Prapretno (SE Prapretno) v teh dneh obeležuje prvo obletnico. V času od otvoritve, tj. od 8. aprila 2022, je obratovala zanesljivo ter proizvedla 3.507 MWh ali 5,7 % električne energije več od načrtovane, kar zadošča za letno oskrbo približno 900 slovenskih gospodinjstev.

SE Prapretno je bila prva sončna elektrarna v Sloveniji z močjo, večjo od 1 MW, ki je dobila uporabno dovoljenje, in je še vedno druga največja sončna elektrarna v Sloveniji. Za skupino HSE in lokalno okolje ima velik simbolni pomen: postavljena je namreč na 120 metrov visokem odlagališču odpadnih produktov izgorevanja rjavega premoga v Termoelektrarni Trbovlje, ki je bila v letu 2014 trajno zaustavljena. »S sončno elektrarno Prapretno smo na degradiranem območju znova oživeli proizvodnjo električne energije, Zasavju pa pomagali pri vstopu v okolju prijaznejšo energetsko prihodnost,« pravi dr. Tomaž Štokelj, generalni direktor HSE.

SE Prapretno je v celoti plod izkušenj, znanja in dela strokovnjakov družb skupine HSE: pri njeni gradnji sta sodelovali inženiring družba HSE Invest, ki je izpeljala celoten postopek pridobitve gradbenega in uporabnega dovoljenja, ter invalidsko podjetje HTZ, ki je izvedlo projektiranje, dobavo in montažo celotne sončne elektrarne. Na planoti nad Hrastnikom pa je že vse pripravljeno tudi za njeno širitev. Za projekt SE Prapretno 2 namreč že potekajo postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja, občina Hrastnik pa je konec leta 2022 v Uradnem vestniku Zasavja objavila sklep o pripravi občinskega podrobnega načrta za SE Prapretno 3, kjer se v mesecu aprilu pričakujeta prva obravnava na občinskem svetu občine Hrastnik in javna razgrnitev. Trenutno je na lokaciji SE Prapretno na površini 34.000 m2 postavljenih 6.746 solarnih modulov in 25 razsmernikov, po zaključenih vseh treh fazah pa bo skupaj postavljenih predvidoma okoli 22.000 modulov oziroma kar 82 razsmernikov, ki pretvarjajo električno energijo iz enosmerne v izmenično.  

»V HSE bomo celovito izrabili potencial Prapretna za izkoriščanje električne energije iz sonca. Skupna instalirana moč SE Prapretno bo po zaključku vseh treh faz predvidoma znašala skoraj 10 MW, kar je le uvod v obsežen investicijski cikel skupine HSE v nove obnovljive vire energije. Proizvodni portfelj skupine HSE tako pospešeno sledi cilju razogljičenja energetike, kot nosilci zelenega prehoda Slovenije pa bomo tudi v prihodnje vse svoje projekte usmerjali v okolju prijazno proizvodnjo električne energije ter razvoj rešitev in storitev za zeleni prehod,« še poudarja dr. Tomaž Štokelj, generalni direktor HSE.

Služba za korporativno komuniciranje skupine HSE

Objavljeno: 13-04-2023