USPEŠNO IZVEDLI MENJAVO KRMILNE OPREME NA IZVOZNEM STROJU GHH

V Premogovniku Velenje smo med 25. in 27. februarjem 2023 izvedli menjavo krmilne opreme na izvoznem stroju GHH, ki je umeščen nad Jaškom Nove Preloge in ga že od leta 1985 uporabljamo za prevoz ljudi ter opreme v jamo in iz nje. Stroj, katerega proizvajalec je podjetje GHH/Siemens, vseskozi redno tehnološko posodabljamo. Na njem izvajamo periodične preglede, revizije in posodobitve.

Menjavo krmilne opreme je opravilo nemško podjetje Siemens. V sklopu izvedbe del so zamenjali glavne krmilnike (module s centralno procesnimi enotami); aplikacijske module; vhodno-izhodne razširitvene module ter krmilnik za beleženje signalov vožnje.

Ob menjavi krmilne opreme je bilo treba opraviti tudi nadgradnjo vdelane programske opreme za aplikacijske module in za krmilnik za beleženje signalov vožnje ter preveriti ustreznost aplikacijskih programov v povezavi z novo opremo.

Po zamenjavi krmilnih modulov je potekalo intenzivno preizkušanje delovanja programske opreme. Opravljene so bile simulacije neustreznih stanj na stroju, vseskozi pa smo spremljali, ali nova krmilna oprema deluje pravilno in z zahtevano varnostjo. Po uspešnih simulacijah je bil stroj vnovič predan v uporabo. Njegovo delovanje smo podrobno spremljali še dober teden po sami izvedbi projekta.

Krmilna oprema izvoznega stroja predstavlja možgane stroja. Vsaka operacija, ki jo od stroja zahtevamo, se najprej obdela v krmilni opremi in se nato prenese v želeni odziv, kot je na primer dvig ali spust kletk, njihova ustavitev ipd.

Zadnja posodobitev krmilne opreme je bila v Premogovniku Velenje izvedena v letu 2007. Zaradi hitrega razvoja tehnologije določene dele krmilne opreme stroja GHH ne proizvajajo več, zato zanje težje dobimo rezervne dele in servisno podporo. Na podlagi tega je bila v letu 2022 sprejeta odločitev, da je treba krmilno opremo zamenjati z najnovejšo opremo in najsodobnejšo tehnologijo, ki je trenutno dosegljiva na trgu. S tem smo ustrezno podaljšali življenjsko dobo stroja GHH, z novimi rezervnimi deli pa smo zagotovili potrebno obratovalno zanesljivost.

Objavljeno: 27-03-2023