PREMOGOVNIK VELENJE NA ENERGETSKEM VRHU TREBINJE 2023

Energetski vrh Trebinje 2023 je vodilni regionalni poslovni dogodek na temo energetske prihodnosti in trajnosti proizvodnje energije. Na dogodku, ki se je odvijal med 22. in 24. marcem 2023, je poleg vidnih strokovnjakov s področja energetike iz Bosne in Hercegovine, Srbije, Hrvaške, Makedonije in Madžarske sodeloval tudi direktor Premogovnika Velenje dr. Janez Rošer.

Tridnevnega plenarnega zasedenja z naslovom Pospešitev regionalnega trajnostnega načrta in prehod na čisto energijo – vloga Evropske unije, ki se je odvijalo med 22. in 24. marcem 2023 v kraju Trebinje v Bosni in Hercegovini, so se udeležili številni strokovnjaki s področja energetike. Med njimi tudi direktor Premogovnika Velenje dr. Janez Rošer, ki je sodeloval v panelu z naslovom »Regionalni pristop k oskrbi z viri energije (plin, nafta, premog) v času energetske krize s pogledom na proces razogljičenja v regiji.«

Na zasedanju so bile obravnavane tudi druge pomembne teme, kot so razvoj infrastrukture elektroenergetskih omrežij in optimizacija procesa medsebojnega povezovanja v regiji, pravni in regulativni okvir za podporo ter obravnavo malih proizvajalcev, ki se usmerjajo k sončni fotovoltaiki, kako se soočiti z visokimi cenami električne energije v regiji – oskrba z električno energijo in izzivi nadaljnjega razvoja trga z električno energijo, povezovanja velikih obnovljivih virov energije, mehanizmi za zagotavljanje energetskega prehoda v korist vseh, razvoj elektromobilnosti v regiji in drugo.

Objavljeno: 24-03-2023