PREMOGOVNIK VELENJE SODELOVAL NA DELAVNICI MREŽENJA PROJEKTNIH IDEJ NA POLJSKEM

V poljskih Katovicah je v začetku marca potekala delavnica mreženja projektnih idej, ki sta jo organizirala Evropsko združenje za premog in lignit EURACOAL ter poljski inštitut GIG. S strani Premogovnika Velenje se je strokovnega srečanja udeležil mag. Matjaž Kamenik, ki od leta 2008 naprej sodeluje pri pripravi in izvajanju projektov, sofinanciranih iz Raziskovalnega sklada za premog in jeklo (RFCS – Research Fund for Coal and Steel).

Premogovnik Velenje bo v letu 2023 začel sodelovati pri treh projektih RFCS. Na lanskem razpisu niso bila porabljena vsa sredstva, zato se 50 odstotkov le-teh prenaša v letošnje leto. Letošnji proračun tako znaša dobrih 28 mio evrov. Za posamezne projekte je bil oblikovan prvi projektni konzorcij, določene so bile vloge in koordinatorji. Vsi projekti morajo biti v skladu z zelenim dogovorom in z zadnjimi usmeritvami Evropske komisije, kar pomeni velik izziv pri sestavi strukture projekta, ki mora biti inovativen, obenem pa ne sme podaljševati obratovanja premogovnikov. V velenjskem Premogovniku se tako osredotočamo na projekte s področij različnih načinov izrabe porudarske infrastrukture (npr. shranjevanje energije, OVE – obnovljivi viri energije, vodikove tehnologije, geotermalna energija), prestrukturiranja, ureditve, ponovne usposobitve in monitoringa degradiranega območja ter zajema in izrabe metana.

Objavljeno: 20-03-2023