SMO ZAUPANJA VREDNA POSLOVNA SKUPINA

Dr. Tomaž Štokelj, generalni direktor HSE, mag. Aleksander Mervar, direktor ELES-a, in dr. Dejan Paravan, generalni direktor GEN energije, so na današnjem srečanju z novinarji osvetlili aktualna dogajanja na področju elektroenergetike ter dejavnike, ki vplivajo na trg in cene električne energije, odločitve njenih odjemalcev ter vlogo ključnih akterjev pri zagotavljanju zanesljive oskrbe države z električno energijo. Ena glavnih ugotovitev je, da se je kriza umirila, ni pa še mimo. Kljub temu vodstva ključnih energetskih družb v prihodnost zrejo z optimizmom, ta prihodnost pa bo – zelena.  Dr. Tomaž Štokelj, generalni direktor HSE, je povedal, da je zeleni prehod glavna strateška usmeritev HSE. Poudarek je na sončnih elektrarnah, močnejših od 1 MW in postavljenih na lastni infrastrukturi. Pregledali in ekonomsko ovrednotili smo tudi že več kot sto deset lokacij za sončne elektrarne, v naboru imamo več kot 50 MW skupne moči vetra, potencialno zanimive so tudi vodikove tehnologije. Seveda pa nesporen ostaja tudi potencial vodne energije: od obnove obstoječih objektov do izgradnje HE na srednji Savi, za katero ima HSE koncesijo. Dr. Štokelj je še poudaril, da je poslovanje Premogovnika Velenje vendarle stabilizirano in da bo imel letos HSE po pričakovanjih dober poslovni rezultat. »Verjamemo, da smo zaupanja vredna poslovna skupina, s strokovnim kadrom, ki ga bodo na poti v zeleno transformacijo podpirali vsi ključni deležniki,« je še zaključil.

Več: SLOVENIJA MORA VSE SILE USMERITI V VZPOSTAVITEV SAMOOSKRBNEGA IN NIZKOOGLJIČNEGA ELEKTROENERGETSKEGA SISTEMA | HSE

Objavljeno: 15-03-2023