Premogovnik Velenje ponovno uspešen pri črpanju evropskih sredstev RFCS-sklada

Evropska unija s svojimi programi in skladi skrbi tudi za razvoj in prestrukturiranje premogovništva. Raziskovalni sklad za premog in jeklo (RFCS) je namenjen sofinanciranju projektov s področja jekla in premoga. Premogovniku Velenje je omenjeni sklad konec februarja letos odobril kar tri projekte – promocijskega »Ohranjanje in promocija dediščine premogovništva kot evropske kulturne dediščine« ter dva raziskovalna: »Ekološka sanacija in dolgoročni monitoring« ter »Hibridno shranjevanje energije z uporabo porudarske infrastrukture«.

Premogovnik Velenje je v letu 2022 sodeloval pri šestih projektih, ki so bili prijavljeni na RFCS, skupaj s partnerji s Poljske, iz Češke, Romunije, Nemčije, Francije, Grčije in Španije. Odobrili so nam tri projekte, kar je velik uspeh, glede na število oz. odstotek vseh odobrenih projektov. Vsi trije projekti so skupaj vredni 6,53 mio evrov, pri čemer je delež Premogovnika Velenje 530.000 evrov. Predvideno sofinanciranje naših aktivnosti tako za vse tri projekte znaša pbl. 380.000 evrov.

Projekt Ohranjanje in promocija dediščine premogovništva kot evropske kulturne dediščine (COALHERITAGE) bo vzpostavil mednarodno mrežo za zaščito te dediščine in skrbel za promocijo, raziskovalni projekt Ekološka sanacija in dolgoročni monitoring (REECOL) bo izboljšal pristop k ekološki sanaciji in rehabilitaciji, raziskovalni projekt Hibridno shranjevanje energije z uporabo porudarske infrastrukture (HESS) pa bo preučil pilotni hibridni sistemi shranjevanja energije. Začetek projektov je predviden v sredini leta 2023, zaključek pa v letu 2026.

Premogovnik Velenje z dolgoletnim sodelovanjem pri projektih s tujimi razvojno-raziskovalnimi organizacijami dokazuje, da je resen in kompetenten partner. Odobreni projekti so pripravljeni v skladu z zelenim dogovorom in z zadnjimi usmeritvami Evropske komisije; obenem predstavljajo tudi investicijo za prihodnost in bodo pripomogli k uspešnemu prestrukturiranju ter pravičnemu prehodu.

Objavljeno: 07-03-2023