Premogovnik Velenje bo razkladalno postajo v Pesju prestavil na novo lokacijo

V ponedeljek, 20. februarja 2023, je na sedežu Premogovnika Velenje potekala 7. seja Odbora za civilni nadzor posledic sosežiga uvoženega premoga v Termoelektrarni Šoštanj. Sestanka so se poleg direktorja Premogovnika Velenje dr. Janeza Rošerja udeležili še Mitja Tašler, svetovalec direktorja v Termoelektrarni Šoštanj (TEŠ), Drago Skornšek, pomočnik izvršnega direktorja Sektorja proizvodnje Holdinga Slovenske elektrarne (HSE), vodja Odbora dr. Franc Žerdin ter predstavniki KS Pesje in Iniciative Špeglova, naselja, ki neposredno meji na trenutno razkladalno postajo uvoženega premoga v Pesju.

Prisotni so se seznanili s sklepom o stališčih Sveta Mestne občine Velenje do uvoza tujega premoga, z rezultati doslej opravljenih poskusnih sosežigov uvoženih premogov v TEŠ ter s potekom aktivnosti za prestavitev razkladalne postaje za uvoženi premog v Pesju na novo lokacijo. Člani Odbora so si po koncu seje ogledali novo predvideno lokacijo za razkladanje premoga in jo ocenili kot primerno ter neškodljivo za okoliško prebivalstvo.

Sklep, ki so ga člani Sveta MO Velenje sprejeli 17. januarja letos, Premogovniku Velenje in Termoelektrarni Šoštanj nalaga, da najkasneje do 31. marca 2023 začneta z izvrševanjem ukrepov (prestavilo razkladalne postaje oz. s postavitvijo nove razkladalne postaje premoga).

Direktor Premogovnika Velenje dr. Janez Rošer je prisotne seznanil z aktivnostmi za prestavilo razkladalne postaje: »Nova lokacija za razkladanje tujih premogov je predvidena na industrijskem območju Premogovnika Velenje, natančneje na območju med deponijo premoga in našo hčerinsko družbo PLP. Do konca februarja bo iz Luke Koper na razkladalno postajo v Pesje pripeljan ves indonezijski premog iz obstoječe zaloge, nato bomo začeli z demontažo obstoječe opreme za razkladanje premoga ter z aktivnostmi za prestavilo opreme na novo lokacijo, za katero že imamo pridobljene projektne pogoje s strani Slovenskih železnic. V izdelavi je tudi že projekt za izvedbo del. Tretja ladja s 75.000 tonami premoga bo v Luko Koper predvidoma prispela konec aprila 2023, prekladanje bo potekalo na novi lokaciji; tej ladji pa bo sledila še zadnja dobava premoga v Luko Koper, predvidoma v juliju (četrta ladja).«

Objavljeno: 28-02-2023